Khoan bàn

                                      


KT-1000
KT1200
KC1200
KC1400
KGCT1200
KCTP1500
KCTP1200
KCTP1400

www.a-d.com.vn > Sản phẩm > Máy công cụ > Machine tools > Máy khoan > Máy khoan bàn
 
Khoan 1m (2 buly)
Khoan 1m2
Khoan 1m2 (3 buly)
 
Khoan 1m4 (3 buly)
Khoan 1m2 buly ghé chậm tua
Khoan 1m2 côn 3 buly tay phay
 
Khoan 1m4 côn 3 buly tay phay
Khoan côn 1m5 tay phay
 
 

Search/T́m kiếm sản phẩm:
Copyright © 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate