GMB

                                      


Vng bi cn
Bi tăng cam
Vng bi trn
Bi t
Bi chữ thập
Bảng chuyển đổi tương đương
Cc sản phẩm thng dụng

www.a-d.com.vn > Sản phẩm > Phụ tng cng nghiệp > Vng bi ( bạc đạn - ổ lăn) > GMB >
                 
       
Vng bi ( bạc đạn - ổ lăn) CN   BI TĂNG CAM   Vng bi ( bạc đạn - ổ lăn) TRN   BI T   BI CHỮ THẬP
                 

Dng trong hệ thống chuyển động bnh xe t.

 

Dng trong hệ thống chuyển động dy cam trong xe hơi

  Dng trong chuyển động xe t, xe my, cc ngnh cng nghiệp...   Dng trong hệ thống chuyển động của xe hơi   Dng trong hệ thống chuyển động trong xe hơi

Search/Tm kiếm sản phẩm:
Copyright 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate