GM - 70S

                                      


Dy Hn Mig-Mag
 
Tn sản phẩm : GM - 70S
 
M sản phẩm : GM-70
 
Thng tin ngắn :

 
 
 
Thng tin chi tiết về sản phẩm
 
Tieu chuan My : AWS A5.18 ER 70S-6
Tieu chuan ang kiem: TCVN 62596: 2003 SW53
Tng ng: JIS YGW12
1. ac iem va ng dung:
  • GM-70S la loai day han co ham lng Carbon thap, ham lng Mangan va Silic cao, tap chat Lu huynh, Phot-pho vo cung nho tao ra moi han co o ben va o deo dai cao.
  • GM-70S c che tao co o chnh xac cao, hng day eu, c bao phu mot lp ong ma tinh khiet, keo bong ieu o lam cho qua trnh bao quan va han rat on nh.
  • GM-70S c han theo cong nghe ban t ong vi kh bao ve CO2 hoac hon hp kh 80%Argon + 18%CO2 ( Han MAG ) tao ra moi han on nh t ban toe, ng han nhuyen sang. t s dung 100% kh Argon cho GM-70S (Han MIG ) v hieu qua kinh te khong cao.
  • GM-70S thch hp s dung cho han cac ket cau thep Cacbon va hp kim trung bnh nh bon ap lc, ng ong, ket cau thep chu tai trong, cac ket cau dan dung, o to, tau thuyen.
2. Thanh phan hoa hoc cua lp kim loai ap (%):
 
C
Mn
Si
S
P
0.07 ~ 0.12
1.40 ~ 1.85
0.80 ~ 1.15
0.025 max
0.025 max.
 
         3. C tnh kim loai han:
 
Hon hp kh
o ben chay
(N/mm2)
o ben keo
(N/mm2)
o dan dai
(%)
o dai va ap(J ) - 29OC
CO2
420 ( min )
510 ( min )
22 (min)
50 (min)
Ar + 18%CO2
420 ( min )
510 ( min )
24 (min)
60 (min)
 
        4. Kch thc que han, dong ien va lng kh s dung thch hp:

 

ng knh (mm)
0.8
0.9
1.0
1.2
1.4
1.6
Dong ien han (A)
80 ~120
90~130
100~140
110~200
140~280
180~320
ien the han (V)
20 ~ 21
20~22
22~24
23~25
24~26
25~28
Lng kh lt /phut
8 9
9 10
10 11
12 13
14 15
16 18
 

       5. Hng dan s dung:
  •          Chuan b ay u cac yeu to an toan lao ong trc khi han. Nguon ien han on nh
  •         Tay sach cac chat ban nh dau, g set bam tren be mat vat han. Vat mep tao khe h han ay u, tien hanh cac bc han theo ung quy pham.
  •          Ve sinh bep han, ong dan day, ieu chnh cac c cau dan hng day hp ly cho day han c nap dan on nh. Khong e day han b roi, b gap khuc bien dang.
  •          Khi day han am, hoac bam bui ban, han b khoi, ban toe va khong on nh, moi han b ro mot. Bao quan day han ni kho rao, bao goi kn tranh bui, am t, tranh tiep xuc vao be mat day han.
  •          La chon dong han va luon duy tr lng kh bao ve theo hng dan, che chan gio toi a e co the co c moi han ngau sau, khong khuyet tat, kha nang lam viec cao.

Search/Tm kiếm sản phẩm:
Copyright 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate