GM308L

                                      


Dy Hn Mig-Mag
 
Tn sản phẩm : GM308L
 
M sản phẩm :
 
Thng tin ngắn : GM-308L la loai day han co ham lng Carbon thap, ham lng Mangan trung bnh, tap chat Lu huy
 
 
 
Thng tin chi tiết về sản phẩm
 

Tieu chuan My : AWS ER308L

 

      1. ac iem va ng dung:

  •          GM-308L la loai day han co ham lng Carbon thap, ham lng Mangan trung bnh, tap chat Lu huynh, Photpho vo cung nho tao ra moi han co o ben va o deo dai cao. ac biet vi ham lng Crom, Niken cao am bao he kim loai moi han co tnh chong g, chu an mon bi axit va ch tieu c tnh rat cao.
  •          GM-308L c che tao co o chnh xac cao, hng day eu lam cho qua trnh han rat on nh.
  •          GM-308L thch hp dung han cho thep Austenitic khong g (Inox) cac loai nh E304; E305, E308 oi khi vi chat lng c tnh tot, o ben va deo dai cao, G308 con c s dung trong cac ket cau chu tai trong ln, chu mai mon cao.
  •          GM-308L c han theo cong nghe ban t ong vi kh bao ve 100% Argon (Han MIG) tao ra moi han on nh t ban toe, ng han nhuyen sang. GM-308L thch hp s dung cho han cac loai bon cha hoa chat, ket cau chu lc, chu axit cung nh cac thiet b y te

        1. Thanh phan hoa hoc cua lp kim loai ap (%):

 

C

Mn

Si

Cr

Ni

P

S

0.03max

1.0 ~2.5

0.65 max

19.5 ~ 21

9 ~11

0.03max

0.03max

       
        2. C tnh kim loai han:
 

Kh s dung

Gii han ben ( Mpa )

o dan dai ( % )

100% Argon

( Han MIG )

510 ( min )

35 (min)

       
        3. Kch thc day han, dong ien va lng kh s dung thch hp:
 

ng knh (mm)

0.8

0.9

1.0

1.2

1.4

Dong ien han (A)

80 ~120

90~130

100~140

110~200

140~280

ien the han (V)

20 ~ 21

20~22

22~24

23~25

24~26

Lng kh lt /phut

8 9

9 10

10 11

12 13

14 15

 

         4. Hng dan s dung:

  •          Chuan b ay u cac yeu to an toan lao ong trc khi han. Nguon ien han on nh
  •          Tay sach cac chat ban nh dau, g set bam tren be mat vat han. Vat mep tao khe h han ay u, tien hanh cac bc han theo ung quy pham.
  •         Ve sinh bep han, ong dan day, ieu chnh cac c cau dan hng day hp ly cho day han c nap dan on nh. Khong e day han b roi, b gap khuc bien dang.
  •          Khi day han am, hoac bam bui ban, han b khoi, ban toe va khong on nh, moi han b ro mot. Bao quan day han ni kho rao, bao goi kn tranh bui, am t, tranh tiep xuc vao be mat day han.
  •          La chon dong han va luon duy tr lng kh bao ve theo hng dan, che chan gio toi a e co the co c moi han ngau sau, khong khuyet tat, kha nang lam viec cao.

Search/Tm kiếm sản phẩm:
Copyright 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate