photo


Home
Tho-vui
Truyện cười
Cafe & love
Sức khỏe-Gia đ́nh
T́m kiếm
Liên hệ
English
music
tamlinh
Danh nhân
photo
fun

24-Jan-15, first working day/ 24-1-15, ngày làm việc đầu tiên

 

Often have morning coffee alone at 10:30, ready to  communicate friends in local and worldwide via all means: FB, Skye, Viber, QQ, Zalo, G+, Hangout, WhatApp, Twitter..

Cafe 1 ḿnh 10:30 hàng sáng, giao lưu bạn bè trong nước, quốc tế qua FB, Skype, Vibre, Zalo

Go for walk every day morning at 10:00 AM round lake/Hàng sáng đi dạo quanh hồ lúc 10h

 

 

Jan-2015, my family visited pagoda.

Đi lễ đầu năm, muốn xuất gia lắm nhưng c̣n nặng t́nh với gái HP nên không xuất được.

15-Jan-15, my birthday,  chụp ảnh với các hoa hậu quư bà 2 con của công ty.

 

 

Dec-2014: my kids, one is 19, other: 14

Dec-14: Con trai thứ 2 đang làm cơm cuốn rong biển. Thằng cu này rất chăm.

Đang tập bế cháu. Chắc 7-10 năm nữa sẽ có cháu bế đây.


Home | Tho-vui | Truyện cười | Cafe & love | Sức khỏe-Gia đ́nh | T́m kiếm | Liên hệ | English | music | tamlinh | Danh nhân | photo | fun

 Copyright or other proprietary statement goes here.
For problems or questions regarding this Web site contact Email.
Last updated: 12/22/12.