Gemini GH600

                                      


Hn Thp C Độ Bền Cao
 
Tn sản phẩm : Gemini GH600
 
M sản phẩm : GE 03
 
Thng tin ngắn : GH600 c thiet ke theo hng han ap len be mat kim loai, &n
 
 
 
Thng tin chi tiết về sản phẩm
 
Tieu chuan Nhat ban: JIS DF2B 600B
 1. ac iem va ng dung :
  • GH600 c thiet ke theo hng han ap len be mat kim loai, am bao at ngay o cng o chu mai mon cao tren 55HRC. Ch can thong qua bc nhiet luyen toi trong trong dau th o cng co the at ti 65HRC o cng ly tng trong nganh c kh.
  • GH600 vi he thuoc Baz, vi thanh phan chnh la Fluor nen co ham lng Hydro thap, tap chat nho, vi nen Martensitic c bo xung cac nguyen to hp kim quy, hiem nh Crom, Molipden tao ra moi han co o cng, kha nang chu mai mon va va ap rat cao.
  • GH600 han c moi v tr, ho quang on nh, ap lc manh, moi han gom can oi, s de bong va sach chan rat thch hp cho cac be mat yeu cau o bang phang my quan cao.
  • GH600 thch hp s dung han ap phuc hoi hoac che tao mi cac chi tiet may, thiet b nganh khai thac mo, may moc nong nghiep, truc can, truc soan vt tai vat lieu, truc un nha hoa chat
2. Thanh phan hoa hoc cua lp kim loai ap (%) :
 
C
Mn
Si
Cr
Mo
S
P
0.75
1.23
0.80
4.20
0.10
0.011
0.023
 
3. o cng moi han (HRC) :
 
Sau khi han
Khi nung 6000C va lam nguoi
55
65
 
4. Kch thc que han va dong ien s dung (AC&DC) :
 
ng knh ( mm )
3.2
4.0
5.0
Chieu dai ( mm )
350
400
400
Dong ien han (Ampe)
100 150
140 190
180 230
 
5. Hng dan s dung :
  • Chuan b ay u cac yeu to an toan lao ong trc khi han. Nguon ien han on nh
  • o cng tot nhat t lp han th 2 tr len. Khong chon dong ien qua cao e kim loai moi han qua ngau sau, b tron lan vi kim loai vat han. e at o cng cao can lam nguoi moi han nhanh.
  • Khi que han b am, han b khoi, ban toe va khong on nh, moi han b ro mot, can say tren 200oC trong 40 - 60 phut trc khi s dung. Khi han luon gi ho quang ngan en mc co the.
  • Tay sach cac chat ban nh dau, g set bam tren be mat vat han.

Search/Tm kiếm sản phẩm:
Copyright 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate