Các sản phẩm thông dụng

                                      


www.a-d.com.vn > Sản phẩm > Phụ tùng công nghiệp > Ṿng bi ( bạc đạn - ổ lăn) > GMB > Các sản phẩm thông dụng
STT Mă hàng Ứng dụng Kích thước
d D B
1 GMB 606-2RS Thiết bị cầm tay … 6 17 6
2 GMB 607-2RS Thiết bị cầm tay … 7 19 6
3 GMB 608-2RS Thiết bị cầm tay … 8 22 7
4 GMB 609-2RS Thiết bị cầm tay … 9 24 7
5 GMB 626-2RS Thiết bị cầm tay … 6 19 6
6 GMB 627-2RS Thiết bị cầm tay … 7 22 7
7 GMB 628-2RS Thiết bị cầm tay … 8 24 8
8 GMB 629-2RS Thiết bị cầm tay … 9 26 8
9 GMB 6000-ZZ Wave,Dream,Jupiter,Best 10 26 8
10 GMB 6000-2RS Cielo 10 26 8
11 GMB 6001-ZZ Wave,Dream,Jupiter,Best,Future 12 28 8
12 GMB 6001-2RS Soarer 12 28 8
13 GMB 6002-ZZ Wave,Dream,Jupiter,Best,xe ga 15 32 9
14 GMB 6002-2RS Wave,Dream,Jupiter,Best,xe ga 15 32 9
15 GMB 6003-ZZ Wave,Dream,Jupiter,Best,xe ga 17 35 10
16 GMB 6003-2RS Wave,Dream,Jupiter,Best,xe ga 17 35 10
17 GMB 6004-ZZ Wave,Dream,Jupiter,Best,xe ga 20 42 12
18 GMB 6004-2RS Wave,Dream,Jupiter,Best,xe ga 20 42 12
19 GMB 6005-ZZ Wave,Dream,Jupiter,Best,xe ga 25 52 15
20 GMB 6005-2RS Wave,Dream,Jupiter,Best,xe ga 25 52 15
21 GMB 6006 Động cơ,hộp số, dây chuyền sản xuất 30 55 13
22 GMB 6006-2RS Động cơ,hộp số, dây chuyền sản xuất 30 55 13
23 GMB 6007 Front,Alto 35 62 14
24 GMB 6008 Động cơ,hộp số, dây chuyền sản xuất 40 68 15
25 GMB 6009 Động cơ,hộp số, dây chuyền sản xuất 45 75 16
26 GMB 6009-2RS Động cơ,hộp số, dây chuyền sản xuất 45 75 16
27 GMB 6010 Động cơ,hộp số, dây chuyền sản xuất 50 80 16
28 GMB 6010-2RS Động cơ,hộp số, dây chuyền sản xuất 50 80 16
29 GMB 6011-2RS Động cơ,hộp số, dây chuyền sản xuất 55 90 18
30 GMB 6012-2RS Động cơ,hộp số, dây chuyền sản xuất 60 95 18
31 GMB 6200-ZZ Wave,Dream,Jupiter,Best,xe ga 10 30 9
32 GMB 6200-2RS Wave,Dream,Jupiter,Best,xe ga 10 30 9
33 GMB 6201-ZZ Wave,Dream,Jupiter,Best,xe ga,Future 12 32 10
34 GMB 6201-2RS Crown,Town-ace,Land Cruiser 12 32 10
35 GMB 6202-ZZ Động cơ, dây chuyền sản xuất 15 35 11
36 GMB 6202-2RS Nubira II,Crown,Cresida 15 35 11
37 GMB 6203-ZZ Wave,Dream,Jupiter,Best,xe ga,Future 17 40 12
38 GMB 6203-2RS Cielo 17 40 12
39 GMB 6204 Động cơ, dây chuyền sản xuất 20 47 14
40 GMB 6204-ZZ Suzuki Front 20 47 14
41 GMB 6204-2RS Cervo,Fronte,Alto,Cultus 20 47 14
42 GMB 6205 Động cơ,hộp số, dây chuyền sản xuất 25 52 15
43 GMB 6205-ZZ Alto 25 52 15
44 GMB 6205-2RS Cervo,Fronte,Alto,Cultus 25 52 15
45 GMB 6206-ZZ Front,Alto 30 62 16
46 GMB 6206-2RS alto,Coaster,Cedric,Leopard,Laurel 30 62 16
47 GMB 6207 Động cơ,xe Land Rover 35 72 17
48 GMB 6207-ZZ Động cơ,hộp số, dây chuyền sản xuất 25 80 21
49 GMB 6207-2RS Động cơ,hộp số, dây chuyền sản xuất 25 80 21
50 GMB 6208 Động cơ,hộp số, dây chuyền sản xuất 40 68 15
51 GMB 6208-ZZ Động cơ,hộp số, dây chuyền sản xuất 40 68 15
52 GMB 6208-2RS Động cơ,hộp số, dây chuyền sản xuất 40 68 15
53 GMB 6209 Động cơ,hộp số, dây chuyền sản xuất 45 85 19
54 GMB 6209-2RS Động cơ,hộp số, dây chuyền sản xuất 45 85 19
55 GMB 6210 Động cơ,hộp số, dây chuyền sản xuất 50 90 20
56 GMB 6210-2RS Động cơ,hộp số, dây chuyền sản xuất 50 90 20
57 GMB 6211-ZZ Động cơ,hộp số, dây chuyền sản xuất 55 100 21
58 GMB 6212-ZZ Động cơ,hộp số, dây chuyền sản xuất 60 110 22
59 GMB 6300-ZZ Wave,Dream,Jupiter,Best 10 35 11
60 GMB 6300-2RS Wave,Dream,Jupiter,Best 10 35 11
61 GMB 6301-ZZ Wave,Dream,Jupiter,Best 12 37 12
62 GMB 6301-2RS Wave,Dream,Jupiter,Best,future,Nova 12 37 12
63 GMB 6302-ZZ Wave,Dream,Jupiter,Best 15 42 13
64 GMB 6302-2RS Wave,Dream,Jupiter,Best 15 42 13
65 GMB 6303-ZZ Wave,Dream,Jupiter,Best 17 42 14
66 GMB 6303-2RS Wave,Dream,Jupiter,Best 17 47 14
67 GMB 6304 Wave,Dream,Jupiter,Best,future,Novo 20 52 15
68 GMB 6304-2RS Wave,Dream,Jupiter,Best 20 62 17
69 GMB 6305   25 62 17
70 GMB 6305-2RS Mira,Cuore leeza 25 72 19
71 GMB 6306   30 72 19
72 GMB 6306-2RS Động cơ,hộp số, dây chuyền sản xuất 30 80 21
73 GMB 6307   35 80 21
74 GMB 6307-ZZ Động cơ,hộp số, dây chuyền sản xuất 35 80 21
75 GMB 6307-2RS   35 80 21
76 GMB 6308 Động cơ,hộp số, dây chuyền sản xuất 40 90 23
77 GMB 6308-ZZ Động cơ, dây chuyền sản xuất 40 90 23
78 GMB 6308-2RS Century,Hi-lux 40 90 23
79 GMB 6309 Động cơ,hộp số, dây chuyền sản xuất 45 100 25
80 GMB 6309-ZZ Động cơ, dây chuyền sản xuất 45 100 25
81 GMB 6309-2RS Động cơ, dây chuyền sản xuất 45 100 25
82 GMB 6310 Động cơ,hộp số, dây chuyền sản xuất 50 110 27
83 GMB 6310-2RS Động cơ, dây chuyền sản xuất 50 110 27
84 GMB 6311-2RS Động cơ, dây chuyền sản xuất 55 120 29
85 GMB 6312-2RS Động cơ, dây chuyền sản xuất 60 130 31
86 GMB 6313-2RS Động cơ, dây chuyền sản xuất 65 140 33
87 GMB 6314-2RS Động cơ, dây chuyền sản xuất 70 150 35
88 GMB 30203 Isuzu,honda 17 40 13,25
89 GMB 30204 Matiz moay o sau ngoài 20 47 15,25
90 GMB 30205 Matiz moay o sau trong 25 52 16,25
91 GMB 30206 Toyota,Nissan,Hino,Mazda,MMC 30 62 17,25
92 GMB 30207 Canter86 2.5, Hyundai1,25ton-2,5 ton 35 72 18,25
93 GMB 30208 Mazda,toyota,hino,isuzu,MMC 40 80 19,75
94 GMB 30209 Mercedes Benz- Truck 45 85 20,75
95 GMB 30210 Misubishi (canter) 2.5 Hyundai 1.25-2.5t mighty 50 90 21,75
96 GMB 30211 Misubishi (canter)86 2.5 Hyundai Might-2.5t 55 100 22,75
97 GMB 30212 Misubishi/Hyundai 2,5ton mighty - 3.5ton 60 110 23,75
98 GMB 30213 Hyundai 3,5ton/Kia 2,5 ton 65 120 24,25
99 GMB 32008 Mazda,toyota,Suzuki,Hino,Nissan,Daihatsu 40 68 19
100 GMB 32009 Nissan,Isuzu,Daihatsu,Kia Bongo 1,4 ton 45 75 20
101 GMB 32010 Nissan,Isuzu,Hino,toyota,Hyundai 1,25 ton 50 80 20
102 GMB 32011 Mazda (titan),Misubishi canter, hyundai 1,25 ton 55 90 23
103 GMB 32012 Toyota/Lexus 60 95 23
104 GMB 32013 Mazda(titan),hyundai 3,5 ton/Nissan/Isuzu/Honda 35 72 24,25
105 GMB 32209 Nissan/Isuzu/Mazda/Daihatsu 45 85 24,75
106 GMB 32210 Kamaz/Nissan/Isuzu 2-2,5 to/hino/Mazda (titan 2.5cc) 50 90 24,75
107 GMB 32211 Nissan 3,5-4,5 ton/Hino/Mazda/Toyota/Isuzu 1-2,75ton 55 100 26,75
108 GMB 32212 Nissan 3,5ton Hino/Daihatsu/MMC 60 110 29,75
109 GMB 32213 Bus,HinoTruck,Aero space 35 chỗ, 5 ton 65 120 32,75
110 GMB 32214 Nissan 8 ton/Isuzu /MMC 70 125 33,25
111 GMB 32215 Hino/Isuzu/Hyundai Aero space 35 chỗ,5 ton 75 130 33,25
112 GMB 32216 Nissan 8 ton/Isuzu 6 ton /Hino 80 140 35,25
113 GMB 32217 Hino/Isuzu/Hyundai Aero space 45-54 chỗ, 25 ton 85 150 38,5
114 GMB 32218 Hino/Isuzu/Hyundai Aero space 45-54 chỗ, 15 ton 90 160 42,5
115 GMB 32220 Bus,Nissan,hino,Isuzu 100 180 49
116 GMB 30312 Hino/MMC/Isuzu/Mercedes benz 60 130 33,5
117 GMB 32309 MMC/Isuzu/Daihatsu/Misubishi 45 100 38,25
118 GMB 32310 Nissan,Isuzu,Hyundai Aero space 45-54 chỗ,25 ton 50 110 42,25
119 GMB 32311 Hino 25ton/Nissan/Isuzu 55 120 45,5
120 GMB 32312 Mitsubishi-Fuso Truck 7-12 ton 60 130 48,5
121 GMB 32313 Hino -Truck 18 ton/Nissan/Isuzu 65 140 51
122 GMB 32314 Hino-truck 15 ton /Nissan/MMC 70 150 54
123 GMB 32315 Isuzu 15 ton/Nissan/MMC 75 160 58
124 GMB JL69349/10 Kia (Pride) 38 63 17
125 GMB LM102949/10 Pajero,Hiace,Land C, Town Ace/ hyundai 1 ton 45,242 73,431 19,558
126 GMB M12649/10 Hiace,Caravan,Century,Jolie,Hyundai 1 ton 21,43 50,005 17,526
127 GMB LM48548/10 Hiace 2.4,Bongo,Jolie,Hyundai 1 ton 34,925 65,088 18,034
128 GMB L45449/10 Cielo, Lanos (real),Corolla,Datsun 28,5 50,15 14,48
129 GMB LM67048/10 Toyota (Zace),Cressida, Isuzu 31,75 59,131 15,875
130 GMB LM11949/10 Zace,Town Ace ,Datsun,Lauren,Cressida 19,05 45,237 15,494
131 GMB L68149/10 Sprinter,Corolla,Corona,Crown Rear (inner) 35,00 59,131 15,875
132 GMB LM11749/10 Deawoo (cielo Lanos)/Toyota/Daihatsu/Kia Pride 17,462 39,878 13,843
133 GMB LM12749/10 Toyota(Sprinter,Corolla,Corona)Misubishi (Wagon) 22 45,237 15,494
134 GMB LM12749/11 Toyota/Mazda 21,987 45,974 15,494
135 GMB L44649/10 Misubishi (Lancer/Galant) 26,988 50,292 14
136 GMB L68149/11 Toyota/Mazda/Deawoo (Matiz) 34,98 59,975 15,875

Search/T́m kiếm sản phẩm:
Copyright © 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate