FG- Wilson

                                      


10 to 35 kVA
24 to 110 kVA
72 to 275 kVA
225 to 500 kVA
450 to 750 kVA
730 to 2,200 kVA
Over 2,200 kVA

www.a-d.com.vn > Sản phẩm > Điện - Tự động hóa > Thiết bị điện > Máy phát điện > FG Wilson
10 to 35 kVA

Ứng dụng: Công sở, cửa hàng, pḥng khám nhỏ và các ứng dụng dân dụng khác
Diesel Fuelled Generators
 
24 to 110 kVA

Ứng dụng: Công sở, cửa hàng, pḥng khám nhỏ và các ứng dụng dân dụng khác
Diesel Fuelled Generators
 
72 to 275 kVA

Ứng dụng: Văn pḥng, công sở, viễn thông, trường học, trung tâm giao dịch tài chính, và khu thương mại.
Diesel Fuelled Generators
 
225 to 500 kVA

Ứng dụng: Văn pḥng, nhà máy, bệnh viện,  viễn thông, trường học, trung tâm giao dịch tài chính, và khu thương mại.
Diesel Fuelled Generators
 
450 to 750 kVA

Ứng dụng: Văn pḥng, nhà máy, bệnh viện,  viễn thông, trường học, trung tâm giao dịch tài chính, và khu thương mại..
Diesel Fuelled Generators
 
730 to 2,200 kVA

Ứng dụng: Nhà máy lớn, trạm điện nhỏ, sân bay, bệnh viện..
 
Over 2,200 kVA

Ứng dụng: Dành cho các ứng dụng của khách hàng có yêu cầu công suất rất lớn

 

 


Search/T́m kiếm sản phẩm:
Copyright © 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate