EUROBOOR

                                      


Máy khoan từ EUROBOOR-Hà lan


 

Đặt hàng:

STT Tên sản phẩm Mă hàng Đvt
1 Máy khoan từ phi 30mm, tự động bôi trơn ECO.30 Cái
2 Máy khoan từ phi 32mm ECO.32 Cái
3 Máy khoan từ phi 32mm, tự động bôi trơn ECO.32-ak Cái
4 Máy khoan từ phi 32mm, taro ECO.32-T Cái
5 Máy khoan từ phi 32mm, taro, tự động bôi trơn ECO.32-T/ak Cái
6 Máy khoan từ ngang, phi 35 ECO.35 Cái
7 Máy khoan từ đường ray ECO.36RW Cái
8 Máy khoan từ phi 40mm ECO.40/2 Cái
9 Máy khoan từ phi 40mm, tự động bôi trơn ECO.40/2-ak Cái
10 Máy khoan từ phi 40mm, bán tự động ECO.40-Auto Cái
11 Máy khoan từ phi 50mm ECO.50 Cái
12 Máy khoan từ phi 50mm, tự động bôi trơn ECO.50-ak Cái
13 Máy khoan từ phi 50mm, taro ECO.50-T Cái
14 Máy khoan từ phi 50mm, taro, tự động bôi trơn ECO.50-T/ak Cái
15 Máy khoan từ phi 50mm, tự động ECO.50-Auto Cái
16 Máy khoan từ khí nén phi 50mm, tự động bôi trơn Air 52/3 Cái
17 Máy khoan từ phi 80mm ECO.80 Cái
18 Máy khoan từ phi 80mm, tự động bôi trơn ECO.80-ak Cái
19 Máy khoan từ phi 100mm, tự động bôi trơn ECO.100/4-ak Cái
20 Máy khoan từ phi 100mm, đế từ xoay ECO.100/4D Cái
21 Máy khoan từ phi 100mm, đế từ xoay, tự động bôi trơn ECO.100/4D-ak Cái
22 Máy khoan từ phi 100mm, cho đường ray ECO.100/4 RW Cái
23 Máy khoan từ phi 130mm, tự động bôi trơn ECO.130-ak Cái
24 Máy vát mép LKF.200 Cái
  MŨI KHOAN TỪ DÀI 30mm    
25 Mũi khoan từ dài 30mm x 120mm HCS.120 Cái
26 Mũi khoan từ dài 30mm x 140mm HCS.140 Cái
27 Mũi khoan từ dài 30mm x 160mm HCS.160 Cái
28 Mũi khoan từ dài 30mm x 180mm HCS.180 Cái
29 Mũi khoan từ dài 30mm x 200mm HCS.200 Cái
30 Mũi khoan từ dài 30mm x 220mm HCS.220 Cái
31 Mũi khoan từ dài 30mm x 240mm HCS.240 Cái
32 Mũi khoan từ dài 30mm x 260mm HCS.260 Cái
33 Mũi khoan từ dài 30mm x 280mm HCS.280 Cái
34 Mũi khoan từ dài 30mm x 300mm HCS.300 Cái
35 Mũi khoan từ dài 30mm x 320mm HCS.320 Cái
  MŨI KHOAN TỪ DÀI 55mm   Cái
36 Mũi khoan từ dài 55mm x 220mm   Cái
37 Mũi khoan từ dài 55mm x 240mm   Cái
38 Mũi khoan từ dài 55mm x 260mm   Cái
39 Mũi khoan từ dài 55mm x 320mm   Cái
40 Mũi khoan từ dài 55mm x 330mm   Cái
41 Mũi khoan từ dài 55mm x 340mm   Cái
42 Mũi khoan từ dài 55mm x 350mm   Cái
43 Mũi khoan từ dài 55mm x 360mm   Cái
44 Mũi khoan từ dài 55mm x 370mm   Cái
45 Mũi khoan từ dài 55mm x 380mm   Cái
46 Mũi khoan từ dài 55mm x 390mm   Cái
47 Mũi khoan từ dài 55mm x 400mm   Cái
48 Mũi khoan từ dài 55mm x 410mm   Cái
49 Mũi khoan từ dài 55mm x 420mm   Cái
50 Mũi khoan từ dài 55mm x 430mm   Cái
51 Mũi khoan từ dài 55mm x 440mm   Cái
52 Mũi khoan từ dài 55mm x 450mm   Cái
53 Mũi khoan từ dài 55mm x 460mm   Cái
54 Mũi khoan từ dài 55mm x 470mm   Cái
55 Mũi khoan từ dài 55mm x 480mm   Cái
56 Mũi khoan từ dài 55mm x 490mm   Cái
57 Mũi khoan từ dài 55mm x 500mm   Cái
58 Mũi khoan từ dài 55mm x 510mm   Cái
59 Mũi khoan từ dài 55mm x 520mm   Cái
60 Mũi khoan từ dài 55mm x 530mm   Cái
61 Mũi khoan từ dài 55mm x 540mm   Cái
62 Mũi khoan từ dài 55mm x 550mm   Cái
63 Mũi khoan từ dài 55mm x 560mm   Cái
64 Mũi khoan từ dài 55mm x 570mm   Cái
65 Mũi khoan từ dài 55mm x 580mm   Cái
66 Mũi khoan từ dài 55mm x 590mm   Cái
67 Mũi định tâm dài 6.3 x 79 mm   Cái
68 Mũi định tâm dài 6.3 x 102 mm   Cái

Search/T́m kiếm sản phẩm:
Copyright © 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate