Electronic Series

                                      


www.a-d.com.vn > Sản phẩm > Điện - Tự động hóa > Thiết bị điện > Thiết bị đóng ngắt bảo vệ > Hyundai > Electronic series
 
Standard Series (HiBS type)
Type Rated Current
Ampere
Frame
 
Pole Trip Mechanism Breaking Current(kA)
Method Fixed Adjustable 220V 460V 600V
Long time Inst.
HiBS 402NE 200~400 400 2 E  50 35 22
HiBS 403NE 3 E   50 35 22
HiBS 404NE 4 E  50 35 22
HiBS 602NE 300~600 600 2 E  85 50 35
HiBS 603NE 3 E   85 50 35
HiBS 604NE 4 E  85 50 35
HiBS 802NE 400~800 800 2 E  85 50 35
HiBS 803NE 3 E   85 50 35
HiBS 804NE 4 E  85 50 35
HiBS 1003NE 500~1000 1000 3 E  100 65 45
HiBS 1004NE 4 E  100 65 45
HiBS 1203NE 600~1200 1200 3 E  100 65 45
HiBS 1204NE 4 E  100 65 45

High-Fault Level Series (HiBH type)
Type Rated Current
Ampere
Frame
 
Pole Trip Mechanism Breaking Current(kA)
Method Fixed Adjustable 220V 460V 600V
Long time Inst.
HiBH 402NE 200~400 400 2 E  85 50 30
HiBH 403NE 3 E  85 50 30
HiBH 404NE 4 E  85 50 30
HiBH 602NE 300~600 600 2 E  100 65 30
HiBH 603NE 3 E  100 65 30
HiBH 604NE 4 E  100 65 30
HiBH 802NE 400~800 800 2 E  100 65 30
HiBH 803NE 3 E  100 65 30
HiBH 804NE 4 E  100 65 30
HiBH 1003NE 500~1000 1000 3 E  100 75 50
HiBH 1004NE 4 E  100 75 50
HiBH 1203NE 600~1200 1200 3 E  100 75 50
HiBH 1204NE 4 E  100 75 50

Extra High-Fault Level Series (HiBL type)
Type Rated Current
Ampere
Frame
 
Pole Trip Mechanism Breaking Current(kA)
Method Fixed Adjustable 220V 460V 600V
Long time Inst.
HiBL 53NE 20~50 50 3 E  125 85 35
HiBL 54NE 4 E  125 85 35
HiBL 103NE 40~100 100 3 E  125 85 35
HiBL 104NE 4 E  125 85 35
HiBL 203NE 90~225 225 3 E  125 85 35
HiBL 204NE 4 E  125 85 35
HiBL 402NE 200~400 400 2 E  100 85 35
HiBL 403NE 3 E  100 85 35
HiBL 404NE 4 E  100 85 35
HiBL 602NE 300~600 600 2 E  125 85 42
HiBL 603NE 3 E  125 85 42
HiBL 604NE 4 E  125 85 42
HiBL 802NE 400~800 800 2 E  125 85 42
HiBL 803NE 3 E  125 85 42
HiBL 804NE 4 E  125 85 42
HiBL 1003NE 500~1000 1000 3 E  150 100 65
HiBL 1004NE 4 E  150 100 65
HiBL 1203NE 600~1200 1200 3 E  150 100 65
HiBL 1204NE 4 E  150 100 65

Current Limiting Level Series (HiBX Type)
Type Rated Current
Ampere
Frame
 
Pole Trip Mechanism Breaking Current(kA)
Method Fixed Adjustable 220V 460V 600V
Long time Inst.
HiBX 53NE 20~50 50 3 E  150 100 65
HiBX 54NE 4 E  150 100 65
HiBX 103NE 40~100 100 3 E  150 100 65
HiBX 104NE 4 E  150 100 65
HiBX 203NE 90~225 225 3 E  150 100 65
HiBX 204NE 4 E  150 100 65
HiBX 403NE 200~400 400 3 E  150 100 65
HiBX 404NE 4 E  150 100 65
HiBX 603NE 300~600 600 3 E  150 100 65
HiBX 604NE 4 E  150 100 65
HiBX 803NE 400~800 800 3 E  150 100 65
HiBX 804NE 4 E  150 100 65

Search/T́m kiếm sản phẩm:
Copyright © 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate