1C boc

                                      


www.a-d.com.vn > Sản phẩm > Điện - Tự động hóa > Dây và cáp điện > 1c boc >

 CÁP ĐƠN BỌC

 

Mặt cắt danh định Kết cấu ruột dẫn ĐK sợi Chiều dày cách điện Điện trở ruột dẫn 1 chiều ở 20oC Điện trở cách điện Điện áp thử Trọng lượng gần đúng Chiều dài đóng gói
mm2   mm mm Ω/km MΩ/km kV/5min kg/m m/lô
1x10 7 1,35 1 1,83 10 3,5 0,0127 500
1x11 7 1,4 1 1,66 10 3,5 0,1286 500
1x14 7 1,6 1 13100 10 3,5 0,1630 8000
1x16 7 1,7 1 1,15 10 3,5 0,1761 8000
1x25 7 1,7 1 0,727 10 3,5 0,2744 6000
1x35 7 2,51 1,2 0,524 10 3,5 0,3741 4000
1x50 19 1,82 1 0,387 10 3,5 0,5624 2000
1x70 19 2,13 1,1 0,268 10 3,5 0,7534 2000
1x95 19 2,51 1,1 0,193 10 3,5 10,189 1000
1x120 37 2,01 1,2 0,153 10 3,5 12,585 1000
1x150 37 2,25 1,4 0,124 10 3,5 15,684 1000
1x185 37 2,51 1,6 0,0991 10 3,5 19,414 1000
1x240 37 2,85 1,7 0,0754 10 3,5 24,588 1000
1x300 37 3,15 1,8 0,0601 10 3,5 30,013 1000
1x400 37 366 2 0,047 10 3,5 40,158 500
1x400 37 3,66 2 0,047 10 3,5 40,158 500
1x400 37 3,66 2 0,047 10 3,5 40,158 500
1x500 61 3,2 2,2 0,0366 10 3,5 50,309 500
                 


Search/T́m kiếm sản phẩm:
Copyright © 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate