Crossman Screw driver

                                      


CROSSMAN PROFESSIONAL AIR SCREW DRIVER MODEL SR-45

Sng bắt vt Crossman chạy bằng kh nn model: SR-45

SPECIFICATION/ ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

Capacity/ Khả năng bắt vt: 4~5 mm

Air pressor/ p lực kh yu cầu: 6 kg/cm2 

Air Consumption/Lượng tiu hao kh: 0.22 l/min

Speed/Tốc độ: 9,000 RPM (v/ph)

Total length/Chiều di  : 190 mm

Weigth/ Khối lượng: 830  g


Search/Tm kiếm sản phẩm:
Copyright 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate