Control cables

                                      


www.a-d.com.vn > Sản phẩm > Điện - Tự động hóa > Dây và cáp điện > Control cable >

STT Mặt cắt danh định Kết cấu ruột dẫn Chiều dày cách điện Chiều dày vỏ bọc Điện trở cách điện Trọng lượng gần đúng Chiều dài đóng gói
Số sợi ĐK sợi
mm2   mm mm mm MΩ/km kg/m m/lô
1 1,25 2 1,35 0,8 1,5 50 100 300
2 2,5 2 2,01 0,8 1,5 50 150 300
3 4 2 2,55 0,8 1,5 50 205 300
4 6 2 3,12 1 1,5 50 295 300
5 1,5 5 1,59 0,8 1,5 50 205 300
6 2 5 1,8 0,8 1,5 50 240 300
7 3,5 5 2,4 0,8 1,5 50 340 300
8 5,5 5 3 1 1,5 50 490 300
9 1,25 10 1,35 0,8 1,5 50 310 300
10 2,5 10 2,01 0,8 1,5 50 450 300
11 4,0 10 2,55 0,8 1,5 50 640 300
12 6 10 3,12 1 1,7 50 950 300
13 1,5 15 1,59 0,8 1,5 50 465 300
14 2 15 1,8 0,8 1,5 50 575 300
15 3,5 15 2,4 0,8 1,5 50 855 300
16 5,5 15 3 1 1,7 50 1310 300
17 1,25 20 1,35 0,8 1,5 50 515 300
18 2,5 20 201 0,8 1,6 50 815 300
19 4 20 2,55 0,8 1,7 50 1200 300
20 5,5 20 3 1 1,9 50 1730 300
21 4 20 2,55 0,8 1,7 50 1200 300
22 5,5 20 3 1 1,9 50 1730 300
23 1,25 30 1,35 0,8 1,6 50 735 300
24 2,5 30 201 0,8 1,7 50 1210 300
25 3,5 30 2,4 0,8 1,8 50 1670 300
26 4 30 2,55 0,8 1,9 50 1745 300


Search/T́m kiếm sản phẩm:
Copyright © 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate