Contactor 3 poles

                                      


www.a-d.com.vn > Sản phẩm > Điện - Tự động hóa > Thiết bị điện > CB &MC > LS > MC > 3POLES

Tên hàng In(A)
GMC-9 9A
GMC-12 12A
GMC-18 18A
GMC-22 22A
GMC-32 32A
GMC-40 40A
GMC-50 50A
GMC-65 65A
GMC-75 75A
GMC-85 85A
GMC-100 100A
GMC-125 125A
GMC-150 150A
GMC-180 180A
GMC-220 220A
GMC-300 300A
GMC-400 400A
GMC-600 600A
GMC-800 800A
 

Search/T́m kiếm sản phẩm:
Copyright © 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate