Contactor

                                      


www.a-d.com.vn > Sản phẩm > Điện - Tự động ha > Thiết bị điện > CB &MC > Siemens > MC >
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số cực Dng định mức ở 400V Dải điều chỉnh nhiệt Dng ngắn mạch chịu đựng tại 400V
Number of poles Rated current at 400V Thermal adjustment range Short circuit stand at 400V
  (A) (A) (KA)
3 0,63 0,45 - 0,63 100
3 0,8 0,55 - 0,8 100
3 1 0,77 - 1 100
3 1,25 0,6 - 1,25 100
3 1,6 1,1 - 1,6 100
3 2,5 1,8 - 2,5 100
3 3,2 2,2 - 3,2 100
3 4 2,8 - 4 100
3 5 3,5 - 5 100
3 6,3 4,5 - 6,3 100
3 8 5,5 - 8 100
3 10 7,0 - 10,0 100
3 12,5 9 - 12,5 100
3 16 11,0 - 16,0 100
3 20 14 - 20 100
3 22 17 - 22 100
3 25 20 - 25 100
3 16 11,0 - 16,0 50
3 20 14 - 20 50
3 25 18 - 25 50
3 32 22 - 32 50
3 40 28 - 40 50
3 45 36 - 45 50
3 50 40 - 50 50
3 63 40 - 63 50

 

 

                       

 


Search/Tm kiếm sản phẩm:
Copyright 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate