Contactor 4 poles

                                      


www.a-d.com.vn > Sản phẩm > Điện - Tự động hóa > Thiết bị điện > CB &MC > LS > MC > 4POLES

Tên hàng     

Tiếp điểm phụ         

In (A) 

GMC-9/4

(1a1b)

9A

GMC-12/4

(1a1b)

12A

GMC-18/4

(1a1b)

18A

GMC-22/4

(1a1b)

22A

GMC-32/4

(2a2b)

32A

GMC-40/4

(2a2b)

40A

GMC-50/4

(2a2b)

50A

GMC-65/4

(2a2b)

65A

GMC-75/4

(2a2b)

75A

GMC-85/4

(2a2b)

85A

GMC-100/4

(2a2b)

100A

GMC-125/4

(2a2b)

125A

GMC-150/4

(2a2b)

150A

GMC-180/4

(2a2b)

180A

GMC-220/4

(2a2b)

220A

GMC-300/4

(2a2b)

300A

GMC-400/4

(2a2b)

400A

GMC-600/4

(2a2b)

600A

GMC-800/4

(2a2b)

800A


Search/T́m kiếm sản phẩm:
Copyright © 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate