CompactNS

                                      


MCCB Compact NS

Ph hợp với tiu chuẩn IEC 947-2

Từ 16A tới 250A dng loại phần tử bảo vệ từ nhiệt ( mặc định )

Từ 400A tới 630A dng loại phần tử bảo vệ điện tử STR

Từ 630A tới 3200A dng bộ điều khiển Micrologic


Search/Tm kiếm sản phẩm:
Copyright 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate