Compact lamp

                                      BÓNG ĐÈN COMPACK LOAI L4U 
Mă sản phẩm: Bóng đèn Compack - loại L4U
Thông tin sơ lược: * Bóng đèn compack
- Siêu tiết kiệm điện, tuổi thọ đạt ≥8000 houre
 
 
 

Mă số

Công suất

Ф bóng

Tuổi thọ

Màu ánh áng

CM45DL4U

45

17

≥ 8000

6400 – trắng

CM45WL4U

45

17

≥ 8000

2700 - vàng

CM55DL4U

55

17

≥ 8000

6400 – trắng

CM55WL4U

55

17

≥ 8000

2700 - vàng

CM65DL4U

65

17

≥ 8000

6400 – trắng

CM55WL4U

65

17

≥ 8000

2700 - vàng

CM80DL4U

80

17

≥ 8000

6400 – trắng

CM80DL4U

80

17

≥ 8000

2700 - vàng

 

BÓNG COMPACK XOẮN TO - E27, B22 
Mă sản phẩm: BÓNG COMPACK XOẮN TO - E27, B22
Kiểu dáng/Model: sang trọng
Thông tin sơ lược: * Bóng đèn compack
- Siêu tiết kiệm điện, tuổi thọ đạt ≥8000 houre
 
 
 

 

Mă số

 

Công suất

 

Ф bóng

 

Tuổi thọ

 

Màu ánh áng

CM15DTX

15

12

≥ 8000

6400 – trắng

CM15WTX

15

12

≥ 8000

2700 - vàng

CM18DTX

18

12

≥ 8000

6400 – trắng

CM18WTX

18

12

≥ 8000

2700 - vàng

CM20DTX

20

12

≥ 8000

6400 – trắng

CM20WTX

20

12

≥ 8000

2700 - vàng

CM24DTX

24

12

≥ 8000

6400 – trắng

CM24WTX

24

12

≥ 8000

2700 - vàng

CM26DTX

26

12

≥ 8000

6400 – trắng

CM26DTX

26

12

≥ 8000

2700 - vàng

 

BÓNG COMPACK XOẮN NHỎ - E14, E27, B22 
Mă sản phẩm: BÓNG COMPACK XOẮN NHỎ
Khuyến mại: Đang có chuong tŕnh khuyến mại
Thông tin sơ lược: * Bóng đèn compack
- Siêu tiết kiệm điện, tuổi thọ đạt ≥8000 houre
 
 
 

CM05DX

5W

9

≥ 8000

6400 - trắng

CM05WX

5W

9

≥ 8000

2700 -  vàng

CM07DX

7W

9

≥ 8000

6400 - trắng

CM07WX

7W

9

≥ 8000

2700 - vàng

CM09DX

9W

9

≥ 8000

6400 - trắng

CM09WX

9W

9

≥ 8000

2700 - vàng

CM13DX

13W

9

≥ 8000

6400 - trắng

CM13WX

13W

9

≥ 8000

2700 - vàng

CM15DX

15W

9

≥ 8000

6400 - trắng

CM15WX

15W

9

≥ 8000

2700 - vàng

CM18DX

18W

9

≥ 8000

6400 - trắng

CM18WX

18W

9

≥ 8000

2700 - vàng

 
 
 
 

Search/T́m kiếm sản phẩm:
Copyright © 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate