CM122

                                      


Thuốc Hn
 
Tn sản phẩm : CM122
 
M sản phẩm :
 
Thng tin ngắn : CM 122 c san xuat theo cong nghe cua hang OERIKON tren day truyen thiet b hi
 
 
 
Thng tin chi tiết về sản phẩm
 
Tieu chuan AWS A5.17 F7A4 EH 14
 
1. ac iem va ng dung:
  • CM 122 c san xuat theo cong nghe cua hang OERIKON tren day truyen thiet b hien ai chat lng on inh. 
  • CM122 la thuoc thieu ket loai Fluorua baz, Trong qua trnh han ngoai chc nang bao phu moi han, thuoc han con co chc nang kh tap chat Photpho, Lu huynh va tap chat co hai khac cho moi han.
  • CM122 co the han c dong ien DC hoac AC ti 1200A va cho phep han toc o cao, hnh thc moi han ep, on nh ho quang.
  • Thuoc han CM 122 c nung say nhiet o tren 850OC do o a kh triet e nc phan t am bao cho moi han khong b ro. Mat khac lng Fluor chiem ty le ln trong thuoc han kha nang kh Hydro ton d trong moi han rat manh tao cho moi han co o deo dai chu va ap cao ac biet thch hp vi cac ket cau lam viec trong ieu kien nhiet o lanh.
  • Nen s dung CM122 vi day han EH 14 e han cac ket cau thep chu tai nang Bon be cha ap lc ln, ong thep ln, ket cau chu lc vo tau vut ai dng i cac vung bac hoac nam cc

2. Thanh phan chnh (%):

 
SiO2 + TiO2
CaO + MgO
Al2O3 + MnO
CaF2
Basicity (baz)
15 25
20 30
20 30
20 25
~ 2.0
o hat: t 10 ~ 40mechs ( Tng ng t 0.45mm ~ 2.0mm )
 
          3.  C tnh:
 
Cap moi han
o ben chay
N/mm2
o ben keo
N/mm2
o dan dai
%
o dai va ap
( J )
EH14
( F7A4 )
380 ( min)
510 (min)
22 ( min )
50 (min)/- 40OC
 
        4. Hng dan s dung:
  • Chuan b ay u cac yeu to an toan lao ong trc khi han. Nguon ien han on nh
  • Tay sach cac chat ban nh dau, g set tren be mat vat han, quet sach vung han e tranh lan tap chat d vat vao thuoc han. Vat mep tao khe h han ay u, tien hanh cac bc han theo ung quy pham.
  • Ve sinh bep han, ong dan day, ieu chnh cac c cau dan hng day hp ly cho day han c nap dan on nh. He thong dan hng han chac chan, khong e day han b roi, b gap khuc bien dang.
  • Khi day va thuoc han am, hoac bam bui ban, han b khoi, ban toe, khong on nh, moi han b ro mot, s kho bong. Bao quan day han ni kho rao, bao goi kn tranh bui, am t, tranh tiep xuc vao be mat day han, say thuoc han tren 200OC trong vong 40 ~ 60phut trc khi han.
  • La chon dong han, toc o han hp ly, luon duy tr lng thuoc bao ve ung chung loai theo hng dan e co the co c moi han ngau sau, kha nang lam viec cao.

Search/Tm kiếm sản phẩm:
Copyright 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate