Lục giác

                                      


www.a-d.com.vn > Sản phẩm > Dụng cụ > Stanley > Lục giác >

 

Lục giác 58-520
 
Bộ gồm 10 cây hệ mm: 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6/8/10mm, dùng để vặn các ốc lục giác ch́m...
- Lục giá
 
Lục giác 58-521
 
Bộ gồm 10 cây hệ inh: 1/16,5/64,3/32,1/8,5/32,3/16,7/32,1/4,5/16,3/8'', dùng để vặn các ốc lục giác c
 
Lục giác 58-555
 
Bộ gồm 10 cây hệ inh: 1/16,5/64,3/32,1/8,5/32,3/16,7/32,1/4,5/16,3/8'', dùng để vặn các ốc lục giác c
 
Lục giác 58-530
 
Bộ gồm 7 cây hệ mm: 2.5/3/4/5/6/8/10mm, dùng để vặn các ốc lục giác ch́m...
- Lục giác được
 
Lục giác 58-525
 
Bộ gồm 8 cây CR-V: T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40, dùng để vặn các ốc lục giác ch́m...
- Lục giác
 
Lục giác 58-545
 
Bộ gồm 8 cây CR-V: T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40, dùng để vặn các ốc lục giác ch́m...
- Lục giác
 
Lục giác 58-560
 
Bộ gồm 9 cây hệ mm: 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm, dùng để vặn các ốc lục giác ch́m...
- Lục giác đƼ/td>
 
Lục giác 69-256
 
- Bộ gồm 9 cây hệ mm: 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm, dùng để vặn các ốc lục giác ch́m...
- Lục giác ļ/td>
 
Lục giác 69-213 (10 cây)
 
Bộ gồm 10 cây hệ mm: 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6/8/10mm, dùng để vặn các ốc lục giác ch́m...
- Lục giá
 
Lục giác 69-230 (10 cây)
 
Bộ gồm 10 cây hệ inh: 1/16,5/64,3/32,1/8,5/32,3/16,7/32,1/4,5/16,3/8'', dùng để vặn các ốc lục giác c
 
Lục giác 58-535 (10 cây)
 
Bộ gồm 10 cây hệ mm: 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6/8/10mm, dùng để vặn các ốc lục giác ch́m...
- Lục giá
 
Lục giác 58-550
 
Bộ gồm 10 cây hệ mm: 1.5/2/2.5/3/4/5.5/6/8/10mm, dùng để vặn các ốc lục giác ch́m...
- Lục giác
 
Lục giác 58-512
 
- Bộ gồm 7 cây hệ mm: 2.5/3/4/5/6/8/10mm, dùng để vặn các ốc lục giác ch́m...
- Lục giác đượ
 
Lục giác 69-261
 
- Bộ gồm 7 cây hệ mm: 1.5/2/2.5/3/4/5/6mm, dùng để vặn các ốc lục giác ch́m...
- Lục giác đưỼ/td>
 
Lục giác 58-540
 
Bộ gồm 8 cây: 2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0, dùng để vặn các ốc lục giác ch́m...
- Lục giác đƼ/td>
 
Lục giác 69-251
 
Bộ gồm 8 cây hệ mm: 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm, dùng để vặn các ốc lục giác ch́m...
- Lục giác đư
 
Lục giác 69-252
 
Bộ gồm 8 cây hệ inh: 1/16,5/64,3/32,1/8,5/32,3/16,7/32,1/4'', dùng để vặn các ốc lục giác ch́m...
-
 
Lục giác 69-263
 
- Bộ gồm 8 cây: T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40, dùng để vặn các ốc lục giác ch́m...
- Lục giác đƼ/td>
 
Lục giác 69-257
 
Bộ gồm 10 cây hệ inh: 1/16,5/64,3/32,7/64,1/8,9/64,5/32,3/16,7/32,1/4,5/16,3/8'', dùng để vặn các ốc lỼ/td>
 

Search/T́m kiếm sản phẩm:
Copyright © 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate