Các model thông dụng

                                      


www.a-d.com.vn > Sản phẩm > Điện - Tự động hóa > Thiết bị điện > Thiết bị đóng ngắt bảo vệ > Hyundai > các sản phẩm thông dụng
MCB (Áptômát tép-HiBD)   MCCB 2P (Áptômát hai cực)
HiBD 1P 5A-63A 6KA   HiBE52 40-50A 5KA
HiBD 2P 5A-63A 6KA   HiBE62 60A 5KA
HiBD 3P 5A-63A 6KA   HiBE102 75-100A 10KA
HiBD 125 2P 80-125A 10KA   HiBE202 125-225A 18KA
HiBD 125 3P 80-125A 10KA   HiBE402 250-400A 30KA
           
MCCB for Distribution Board    MC (Contactor)
HiBC 2P 15A-30A 2.5KA   HiMC9W 11 9A 4KW
HiBD 32F 10-30A 5KA   HiMC12W 11 12A 5.5KW
HiBD 52F 40-50A 5KA   HiMC18W 11  18A 7.5KW
HiBD 102F 75-100A 10KA   HiMC22W 11 22A  11KW
HiBD 33F 10-30A 5KA   HiMC32W 22 32A  15KW
HiBD 53F 40-50A 5KA   HiMC40W 22 40A  18.5KW
HiBD 103F 75-100A 10KA   HiMC50W 22 50A  22KW
        HiMC65W 22 65A  30KW
MCCB 3P (Áptômát 3 cực)   HiMC80W 22 80A 37KW
HiBS33 5-30A 7.5KA   HiMC90W 22 90A  45KW
HiBE53 40-50A 7.5KA   HiMC110W 22 110A 55KW
HiBE63 60A 7.5KA   HiMC130W 22 130A  65KW
HiBE103 75-100A 14KA   HiMC150W 22 150A  75KW
HiBE203 125-225A 25KA   HiMC180W 22 180A  90KW
HiBE253J 250A 25KA   HiMC220W 22 220A  110KW
HiBE403B 250-400A 30KA   HiMC260W 22 260A  132KW
HiBE603B 500-600A 45KA   HiMC300W 22 300A  160KW
HiBE803B 700-800A 45KA   HiMC400W 22 400A 220KW
HiBS1003NE 1000A 100KA   HiMC500W 22 500A  250KW
HiBS1203NE 1200A 100KA   HiMC630W 22 630A  330KW
Loại 400A - 800A: Chưa bao gồm thanh cái
  HiMC800W 22 800A  440KW
             
Máy cắt không khí 3 cực, loại cố định, có rơle, vận hành bằng tay   Thermal relay( Rơle nhiệt)
  HiTH22H 0.12 ~22A HiMC9-22W
HAS 08 -3FH-02 600A - 800A 50KA   HiTH40H 7 ~ 40A HiMC32-40W
HAS 10-3FH-02 1000A 50KA   HiTH50H 18 ~ 50A HiMC50W
HAS 12-3FH-02 1250A 50KA   HiTH90H 28 ~ 90A HiMC65-90W
HAS 16-3FH-02 1600A 50KA   HiTH130K 48 ~ 130A HiMC110-130W
HAS 20-3FH-02 2000A 50KA   HiTH220K 78 ~ 220A HiMC150-220W
HAT 25-3FH-02 2500A 65KA   HiTH300K 132 ~ 300A HiMC260-300W
HAT32-3FH-02 3200A 65KA   HiTH500K 180 ~ 500A HiMC400-500W
HAT40-3FH-02 4000A 65KA   HiTH800K 378 ~ 800A HiMC630-800W
 
MCCB 3P (Áptômát 3 pha, 3 cực)   MCCB 2P (Áptômát tép 2 cực)
HiBS33 5-30A 7.5KA     HiBS32 5-30A 7.5KA  
HiBS53 40-50A 14KA     HiBS52 40-50A 14KA  
HiBS63 60A 14KA     HiBS62 60A 14KA  
HiBS103 75-100A 30KA     HiBS102 75-100A 30KA  
HiBS203 125-225A 35KA     HiBS202 125-225A 35KA  
HiBS403B 250-400A 42KA     HiBS402 250-400A 42KA  
HiBS603B 500-600A 65KA            
HiBS803B 700-800A 65KA            
HiBS1003NE 1000A 100KA            
HiBS1203NE 1200A 100KA            
                 
Máy cắt không khí 3 cực, loại cố đinh, có motor, rơle -HIAS   Máy cắt không khí 3 cực, loại cố đinh, có motor, rơle -HIAN
 
HiAS 08 -3FM-02 800A 50KA     HiAN 08 -3FM-02 800A 70KA  
HiAS 10-3FM-02 1000A 50KA     HiAN 10-3FM-02 1000A 70KA  
HiAS 12-3FM-02 1250A 50KA     HiAN 12-3FM-02 1250A 70KA  
HiAS 16-3FM-02 1600A 50KA     HiAN16-3FM-02 1600A 70KA  
HiAS 20-3FM-02 2000A 65KA     HiAN 20-3FM-02 2000A 70KA  
HiAS 25-3FM-02 2500A 65KA     HiAN 25-3FM-02 2500A 85KA  
HiAS32-3FM-02 3200A 65KA     HiAN32-3FM-02 3200A 85KA  

 


Search/T́m kiếm sản phẩm:
Copyright © 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate