Dây và cáp điện

                                      


Control cables
1C boc
2C boc
Bare Al.
2C ngam
Bare copper
Nhom loi thép
4 cores Cu

www.a-d.com.vn > Sản phẩm > Điện - Tự động hóa > Dây và cáp điện >

Control cable 

Copper cable - two cores  

Bare aluminium steel core cable

 

Undergroud cable - 2 cores

 

 

\Bare copper cable - C  

 

 

Bare aluminium steel core cable

 

 

Copper cable - 4 cores

 

 


Search/T́m kiếm sản phẩm:
Copyright © 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate