C-Flexi Series

                                      


F1051 F1051
16A 250V 1 Gang 1 Way Switch
Công tắc đơn 1 chiều 16A 250V

F1051/2
16A 250V 1 Gang 2  Way Switch
Công tắc đơn 2 chiều 16A 250V


 

F1052 F1052
16A 250V 2 Gang 1 Way Switch
Công tắc đôi 1 chiều 16A 250V

F1052/2
16A 250V 2 Gang 2  Way Switch
Công tắc đôi 2 chiều 16A 250V


 

F1053 F1053
16A 250V 3 Gang 1 Way Switch
Công tắc ba 1 chiều 16A 250V

F1053/2
16A 250V 3 Gang 2  Way Switch
Công tắc ba 2 chiều 16A 250V

F1054 F1054
16A 250V 4 Gang 1 Way Switch
Công tắc bốn 1 chiều 16A 250V

F1054/2
16A 250V 4 Gang 2  Way Switch
Công tắc bốn 2  chiều 16A 250V

F50M1 F50M1
16A 250V XS Size 1 Way Switch
Công tắc 1 chiều (cỡ XS)
F50/2M1 F50/2M1
16A 250V XS Size 2 Way Switch
Công tắc 2 chiều (cỡ XS)
F50M1.5 F50M1.5
16A 250V S Size 1 Way Switch
Công tắc 1 chiều (cỡ S)
F50/2M1.5 F50/2M1.5
16A 250V S Size 2 Way Switch
Công tắc 2 chiều (cỡ S)
F50M2 F50M2
16A 250V M Size 1 Way Switch
Công tắc 1 chiều (cỡ M)
F50/2M2 F50/2M2
16A 250V M Size 2 Way Switch
Công tắc 2 chiều cỡ M
 
F50M4 F50M4
16A 250V L Size 1 Way Switch
Công tắc 1 chiều (cỡ L)
F50/2M4 F50/2M4
16A 250V L Size 2 Way Switch
Công tắc 2 chiều (cỡ L)
F1426USM F1426USM
10A 250V 2-Pin Universal Socket Outlet With Shutter
Ổ cắm 2 chấu có màng che
F1426UESM F1426UESM
16A 250V 3-Pin Universal Socket Outlet With Shutter
Ổ cắm 3 chấu có màng che
F1426UAM F1426UAM
13A 250V International Socket Outlet
Ổ cắm đa năng
FG1051 FG1051
1 Gang Flush Plate
Mặt đơn
FG1052 FG1052
2 Gang Flush Plate
Mặt đôi
FG1053 FG1053
3 Gang Flush Plate
Mặt ba
FG1054 FG1054
4 Gang Flush Plate
Mặt bốn
F50BPM4 F50BPM4
10A 250V L Size Bell Push Switch
Nút nhấn chuông ( cỡ L)
 
F50BPM2 F50BPM2
10A 250V M Size Bell Push Switch
Nút nhấn chuông ( cỡ M)
F50NM2-RD F50NM2-RD
10A 250V Neon Indicator ( Red colour)
Đèn báo đỏ
F50XM1 F50XM1
Blank Plate
Nút che trơn ( cỡ XS)
F50TVM F50TVM
TV Coaxial Outlet
Ổ cắm Tivi
F50RJ8M F50RJ8M
8 Pin RJ45 Telephone Outlet
Ổ cắm điện thoại 8 dây
F50RJ6M F50RJ6M
6 Pin RJ12 Telephone Outlet
Ổ cắm điện thoại 4 dây
F50FC250M F50FC250M
250W Fan Speed Controller
Bộ điều tốc quạt
F50RD400M F50RD400M
400W Light Dimming Switch
Bộ điều chỉnh độ sáng đèn
 

Search/T́m kiếm sản phẩm:
Copyright © 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate