Bi chữ thập

                                      


www.a-d.com.vn > Sản phẩm > Phụ tùng công nghiệp > Ṿng bi ( bạc đạn - ổ lăn) > GMB > Bi chữ thập
 BI CHỮ THẬP
STT Mă hàng Hăng xe Đời xe Kích thước
D Snap Ring L
1 GMB ST-1540 Thước lái   15.05   40
2 GMB ST-1640 Thước lái   16.05   40
3 GMB GUT-11 Toyota Corolla 110,1200,Starlet 1200,DYNA 20 21.5X1.2 57
4 GMB GUN-28 Nissan Datsun 1000, 1200(sunny,sunny cab) 20.1 17.7X1.5 38
5 GMB GUN-41 Nissan 8-11ton truck (UD,CK20,CD,CW31,40 …) 43   135.9
6 GMB GUH-65 Hino 4,5 ton truck (KL500) 36 39X1.5 110.3
7 GMB GUH-72 Hino KT925 47   144
8 GMB GUH-76 Hino   40   116.1
9 GMB GUIS-57 Isuzu 12 ton (TM,TME,TG-E,TD35E 47.98   145
10 GMB GUIS-59 Isuzu TD70E,80,90,71,81,91,TD 20.5 21.5X1.2 56.5
11 GMB GUIS-64 Isuzu ECM,6BD1,JCR360 40 44x2 115
12 GMB GUIS-67 Isuzu 15ton (XF)     174
13 GMB GUM-71 Mitsubishi 6.5t,7.5t,8t,11t,11.5t,12t,15t truck,bus 44   130
14 GMB GUM-73 Mitsubishi Jeep,Debonea(MB,3B,J30,J36,J20,A30) 27 30X1,5 81.75
15 GMB GUM-80 Mitsubishi 12 ton cab,truck (T951,T800FD,B806N…) 46   142
16 GMB GUM-82 Mitsubishi Fuso (B906,T981) 38 43x2,5 104
17 GMB GUM-83 Mitsubishi New canter (Fe100,101,111,120,FC212) 52   153.85
18 GMB GUM-87 Mitsubishi New canter,Motero (W/O turbo) 30 32.1X1.2 78.1
19 GMB GUM-93 Mitsubishi Kia Frontier 2700/3000,Asia topic 30 27.5X1.5 85
20 GMB GUMZ-3 Mazda Boxer (E3800),3,5- 4 ton 32.01 29.4X1.6 57
21 GMB GUMZ-8 Mazda   37 34.2X2 71
22 GMB GU-1100 Tất cả các xe   26.99   74.6
23 GMB GU-2000 Tất cả các xe   30.18   106.3
24 GMB GU-2200 Tất cả các xe   30.18   92.05
25 GMB GU-2500 Tất cả các xe   31.25   50.05
26 GMB GU-2600 Tất cả các xe   31.25   75.4
27 GMB GU-4000 Tất cả các xe 5T-15T 47.62   134.9
28 GMB GU-5000 Tất cả các xe   49.2   154.74
29 GMB GU-7430 Tất cả các xe   35   96.8

Search/T́m kiếm sản phẩm:
Copyright © 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate