Nhom loi thp

                                      


www.a-d.com.vn > Sản phẩm > Điện - Tự động ha > Dy v cp điện > Nhom loi thep >

CP NHM LI THP TRẦN

No. Mặt cắt danh định Cấu trc  Appropriate Dia. Điện trở suất DC Ứng suất cắt Trọng lượng  Chiều di đng gi
Li thp Nhm Steel Al
Số sợi ĐK Số sợi DK
mm2   mm   mm mm mm Ω/km N Kg/km m/l
1 10/1.8 1 1.5 6 1.5 1.5 4.5 2.7064 4089 42 14592
2 16/2.7 1 1.85 6 1.85 1.9 5.55 1.7818 6220 65 9433
3 25/4.2 1 2.3 6 2.3 2.3 6.9 1.1521 9296 100 6079
4 35/6.2 1 2.8 6 2.8 2.8 8.4 0.7774 13527 148 4115
5 50/8.0 1 3.2 6 3.2 3.2 9.6 0.5951 17112 195 3169
6 70/11 1 3.8 6 3.8 3.8 11.4 0.4218 24130 276 2247
7 70/72 19 2.2 18 2.2 11 15.4 0.442 96826 759 2200
8 95/16 1 4.5 6 4.5 4.5 13.5 0.3007 33369 385 1600
9 95/141 37 2.2 24 2.2 15.4 19.8 0.3146 108775 1357 1100
10 120/19 7 1.85 26 2.4 5.6 10.35 0.244 41521 471 3000
11 120/27 7 2.2 30 2.2 6.6 11 2.2531 49465 528 3000
12 150/19 7 1.85 24 2.8 5.6 11.15 0.2046 46307 554 2500
13 150/24 7 2.1 26 2.7 6.3 11.7 0.2039 52279 599 2500
14 150/34 7 2.5 30 2.5 7.5 12.5 0.2038 62647 675 1500
15 185/24 7 2.1 24 3.15 6.3 12.6 0.154 58075 705 2500
16 185/29 7 2.3 26 2.98 6.9 12.86 0.154 62055 728 2000
17 185/43 7 2.8 30 2.8 8.4 14 0.1559 77767 846 1000
18 185/128 37 2.1 54 2.1 14.7 18.9 0.1551 183819 1521 1000
19 240/39 7 2.56 26 3.4 8 14.75 0.124 80896 0.955 1500
20 240/56 7 3.2 30 3.2 9.6 16 0.124 98254 1.109 1500
21 300/48 7 2.95 26 3.8 8.9 16.45 0.1 100624 1.19 1200
22 300/66 19 2.1 30 3.5 10.5 17.5 0.1 117560 1.315 1000


Search/Tm kiếm sản phẩm:
Copyright 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate