Bảng chuyển đổi tương đương

                                      


www.a-d.com.vn > Sản phẩm > Phụ tùng công nghiệp > Ṿng bi ( bạc đạn - ổ lăn) > GMB > Bảng chuyển đổi tương đương
     
     
Bảng quy đổi Bi Tê Bảng quy đổi Ṿng bi ( bạc đạn - ổ lăn) trục bánh Bảng quy đổi Ṿng bi ( bạc đạn - ổ lăn) tăng cam
 

 

 

Bảng quy đổi Bi Tê

 

GMB

SKF

KOYO

NACHI

NSK

NTN

MODEL

GC11012  GC41012  GC71012  GC91012

VKC3507

RCT363SA      RCT36SA -1

54SCRN042P

54SCRN042S

54TKE3602A

FCR54-10/2E               FCR54-2/2E                FCR54-33-1/2E                   FCR54-46-2/2E              FCR54-58/2E

FORD

GC18014  GC78014  GC98014

VKC3511

RTC45-1S

45TMK-1

TK45-4BU3

SF0914/2E

DAIHATSU     NISSAN

GC41008  GC81008  GC91008

VKC3695

 

 

50TKA3805

 

 

GC41010 GC91010

VKC3554

 

RCT37SA7

48TKA3214

 

ISUZU

GC48002  GC78002  GC98002

VKC3505

RTC38SL1

BC3505

24TK308B2U3

SF0816/2E

FORD

GC71001   GC91001

VKC3578

CBU442822

 

44TKB2805R

FCR44-25-4/2A

DAIHATSU

GC71002  GC81002

VKC3564

RCTS338SA1  RTC338SA2

 

50TKB3304 50TKB3301

FCR50-30-2

FORD

GC71003   GC81003

VKC3559

RTC371SA

 

58TKA3702U3 58TKA3703

 

MITSUBISHI

GC71004  GC81004  GC91004

VKC3515

RTC322SA

48SCRN32K

48TKA3201U3 48TKB3202

FCR65-1/2E

MITSUBISHI

GC71005

VKC3623

RCTS28SA

 

 

 

 

GC71006  GC4100C  GC91006

VKC3616

RCT356SA9 RTC356SA9-1 RCTS356SA9

50SCRN44S-2

50TKB35044BR

 

TOYOTA

GC71007

VKC3622

 

50SCRN31P-1

 

 

 

GC71011 GC81011

VKC3609

 

47SCRN34K-6

 

PRB -10

 

GC71014  GC81014

VKC3560

RCTS33SA -1

 

62TKA3309U3 62TKA3310 62TKA3301 62TKB3304A   62TKB3304B

FCR62-26/2E                  FCR62-26-5/2E            FCR62-5/2E                 FCR62-9/2E

NISSAN

gc71018  GC81018

VKC3579

RCTS325SA

 

 

FCR55-10/2E

 

GC71021  GC81021

VKC3581

 

 

 

FCR62-13/2e               FCR-32-10/2E                    FCR62-32-11/2E                    FCR62-32-1/2E                     FCR62-32-2E

 

GC71022  GC11022

VKC3602

CBU472921

47SCRN35-P2 47SCRN35-P6

 

FCR47-8-3/2E

FORD MAZDA

GC71023

VKC3592

 

 

55TKA3201

RCR55-1/2E

 MITSUBISHI

GC71026

VKC3644

 

68SCRN46P

 

 

 

GC71032

VKC3567

RCT283SA

 

 

FCR44-9/2E

SUZUKI

GC71033

VKC3516

RCRS351SA4

60SCRN03303 60SCRN033-3

60TKA3502u3

 

 

GC71035

VKC3621

RCT473SA

 

 

 

ISUZU

GC71038

VKC3625

 

60SCRN31P6

60TKB3500R 60TKB35006R

 

 

GC71039

VKC3555

RCTS33a3

 

48TKA3301 48TKB3301 48TKB3302A

FCR48-12/2E              FCR48-23/2E               FCR48-23-4/2E

NISSAN 

GC71044

VKC3649

 

68SCRN48P

 

 

LANDCRUISER

GC71050

VKC3645

 

 

68TKB3802AR

 

 DAIHATSU

GC78001

VKC3502

RCTS4067A2RS

40TRBC07-27BS 40TRBC07-7SB   40TRK30W1SB   40TRK30W2SB

40TKD03U3 40TKD05U3               40TKD07U3              TK40-16AU3

SF0845/2E      SF0859/2E

TOYOTA

GC78006

VKC3500

RCTS4075-1S

40TRK-1

TK40-4AU3

SF0820/2E            SF0829/4E

NISSAN

GC78009

VKC3509

RCT35-1 RCT3558ARUS 

35TRK-1

35TRK39

35TMK29B2U3 35TMK29B2U5  35TMK29C1U3

SF0721/2E               SF0725/2E

MITSUBISHI

GC78018

VKC3543

CT38-1l1

BC12S

24TK308E1U3

24TK308Y

 

GC81009  GC91009

VKC3558

RCT401SA

 

54TKA3501

 

ISUZU

GC78010

VKC3525

RCTS45S

 

45TKD07U3    

 

 TOYOTA

 

Back to top

 

 Bảng quy đổi Ṿng bi ( bạc đạn - ổ lăn) trục bánh

GMB NO

APPLICATION

OEM NO, NSK

BCA

SKF NO

GH  20090

Ford(probe); Mazda

 

512119

br930119

GH  30920

Toyota(Camry)

42409-33010

512009

grw168

GH  30930

Toyota Corolla

42450-02010

512019

br930436k

GH   00010

 

28BWD03 

28BWD03

 

GH   00020

Toyota - ae80

28BWD01 

28BWD01

 

GH   00030

Mitsubishi

28KW01 

28KW01

 

GH   00040

 

35BWD24 

35BWD24

 

GH   00050

nissan (sunny, bluebird)

38BWD06 

38BWD06

 

GH   00060

toyota ( corolla)

38BWD12 

38BWD12

 

GH   00070

 

38BWD22CA96 

38BWD22CA96

 

GH   00080

avensis

40BWD12CA88 

40BWD12CA88

 

GH   00090

 

41KWD01 

41KWD01

 

GH   00100

 

43BWD12A 

43BWD12A

 

GH   00110

 

50KW01 

50KW01

 

GH   00120

 

50KWH01 

50KWH01

 

GH   00130

 

51KWH01 

51KWH01

 

GH   00140

 

CRI-0822 

CRI-0822

 

GH   00150

 

CRI-0868 

CRI-0868

 

GH   00160

 

DAC3562W535 

DAC3562W535

 

GH   00170

Daihatsu ( tj7300)

DAC3564 

DAC3564

 

GH   00180

Toyota corolla 

DAC3874WC85 

DAC3874WC85

 

GH   00190

Suzuki  (Balen / fw)

DAC4072W335 

DAC4072W335

 

GH   00200

Suzuki  (SWF/

DAC4072W335 

DAC4074CS73

 

GH   00210

Mitsubishi  Galant

DAC4074W-CS 

DAC4074W-CS

 

GH   00220

Mitsubishi  Galant

DAC4080MI68 

DAC4080MI68

 

GH   00230

 

DAC427235/38 

DAC427235/38

 

GH   00240

Mitsubishi  Galant

DACF1091A 

DACF1091A

 

GH   00250

 

DACF1097DHR2

DACF1097DHR2 

 

GH   00260

 

HUB081-45

HUB081-45

 

GH   00270

 

JXC25469 

JXC25469

 

GH   00280

Lancer(c63a 1600)

TF28KW02 

TF28KW02

 

 

 

 

   

 

Back to top

 

Bảng quy đổi Ṿng bi ( bạc đạn - ổ lăn) tăng cam

                                

HANG XE

GMB

SKF

NTN

KOYO

NSK

DAEWOO

GT30010

VKM76102

JPU42-17+JF417

 

 

DAEWOO

GT30010

VKM76102

JPU42-17+JF417

PU204227RTA

 

DAEWOO

GT80750

VKM80000

 

PU204227RTA

 

DAEWOO

GT90540

VKM25212

 

 

 

FORD 

GT20040

VKM74200

JPU52-159

DG3060312RD2HC2

 

FORD

GT20050

VKM47201

 

PU245228CRR1H-1

 

FORD

GT20060

VKM84201

JPU52-131

PU285226RR1HV

 

hyundai

GT10031

vkm75033

jpu60-216+jf391

60tbo-41b12

60tb041b12

hyundai

GT10130

vkm75612

jpu58-63+jf181

 

60tb039b01

hyundai

GT10140

vkm75601

jpu60-129+jf337

pu006038rd1y

60tb039b01

hyundai

GT10140

vkm75601

jpu60-129+jf337

pu006038rd1y

60tb039b01

hyundai

GT10140

vkm75601

jpu60-129+jf337

pu006038rd1y

60tb039b01

kia

GT20040

vkm74200

jpu52-159

PU245228CRR1H-1

 

kia

GT20040

vkm74200

jpu52-159

PU245228CRR1H-1

 

kia

GT20040

vkm74200

jpu52-159

PU245228CRR1H-1

 

kia

GT20040

vkm74200

jpu52-159

PU245228CRR1H-1

 

kia

GT20040

vkm74200

jpu52-159

PU245228CRR1H-1

 

kia

GT20050

vkm74201

 

pu285226rr1hv

 

kia

GT20050

vkm74201

 

pu285226rr1hv

 

kia

GT20050

vkm74201

 

pu285226rr1h

 

kia

GT20060

vkm48201

jpu52-131

pu24526brr1h

 

kia

GT20060

vkm48201

jpu52-131

 

 

kia

GT20060

vkm48201

jpu52-131

pu24526brr1h

 

kia

GT20060

vkm48201

jpu52-131

pu24526brr1h

 

mazda

GT20040

vkm74200

jpu52-159

pu245228crr1h-1

 

mazda

GT20050

vkm74201

 

pu285226rr1hv

 

mazda

GT20050

vkm74201

 

pu285226rr1hv

 

mazda

GT20050

vkm74201

 

pu285226rr1h

 

mazda

GT20050

vkm74201

 

pu285226rr1h

 

mazda

GT20050

vkm74201

 

pu285226rr1h

 

mazda

GT20050

vkm74201

 

pu285226rr1hv

 

mazda

GT20060

vkm84201

jpu52-131

pu285226rr1hv

 

mazda

GT20060

vkm84201

jpu52-131

pu285226rr1h

 

mazda

GT20060

vkm84201

jpu52-131

pu285226rr1h

 

mazda

GT20060

vkm84201

jpu52-131

pu285226rr1hv

 

mazda

GT20060

vkm84201

jpu52-131

pu285226rr1h

 

mazda

GT80040

vkm84000

jpu52-138

 

 

mazda

gt80880

vkm84003

 

 

60tb0666

mitsubishi

gt10031

vkm75033

jpu60-243

60tbo-41b12

60tb041b12

mitsubishi

gt10130

vkm75612

jpu58-010a-1

 

60tb039b01

mitsubishi

gt10140

vkm75601

jpu60-129+jf337

pu006038rd1y

60tb039b01

peugeot

gt90540

vkm25212

 

 

 

suzuki

gt30010

vkm76102

JPU42-17+JF417

PU204227RTA

 

toyota

gt80010

vkm71202

nep52-019a-1p

pu265527rr1h

stdwax5

toyota

gt80010

vkm71202

nep52-019a-1p

dg2852bb2rk

52tb0529b02

toyota

gt80020

vkm71003

nep57.6-003a-1p

pu385827rr9hy

57tb3701b01

toyota

gt80020

vkm71003

nep57.6-003a-1p

pu385827

57tb3701b01

toyota

gt80030

vkm81004

nep57.6-002b-1p

pu355816rr9d

57tb015b02

toyota

gt80030

vkm81004

nep57.6-002b-1p

pu355816rr9d

57tb015b02

toyota

gt80030

vkm81004

nep57.6-002b-1p

pu355816

57tb3701

toyota

gt80030

vkm81004

nep57.6-002b-1p

pu355816

57tb3701

toyota

gt80010

vkm71202

nep52019a-1p

pu265527rr1h

stdwax5

toyota

gt80010

vkm71202

nep52019a-1p

dg2852bb2rk

52tb0529b02

toyota

gt80020

vkm71003

nep57.6-003a-1p

pu385827rr9hy

57tb3701b01

toyota

gt80020

vkm71003

nep57.6-003a-1p

pu385827

57tb3701b01

toyota

gt80030

vkm81004

nep57.6-002b-1p

pu355816rr9d

57tb015b02

toyota

gt80030

vkm81004

nep57.6-002b-1p

pu355816rr9d

57tb015b02

toyota

gt80030

vkm81004

nep57.6-002b-1p

pu355816

57tb3701

toyota

gt80030

vkm81004

nep57.6-002b-1p

pu355816

57tb3701

vauxhall

gt90540

vkm25212

 

 

 

 

Back to top

 


Search/T́m kiếm sản phẩm:
Copyright © 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate