ADW Type

                                      


www.a-d.com.vn > Sản phẩm > Điện - Tự động hóa > Tủ bảng điện > ADW >
ADW
Tủ điện mă ADW là loại kín nước, chế tạo bằng tôn (1,2-2)mm, sơn tĩnh điện RAL 7032
ADW electrical panel  is the water resistance type, Made from tole 1,2mm-2mm, static electrical paint RAL 7032
                   
  STT Mă hiệu sản phẩm Kích thước Tuỳ chọn  
  Item Code of product Dimensions Option  
  [1] [2] [3] [4]  
1 ADW 32012 300X200X1200        
2 ADW 43012 400x300x120        
3 ADW 53012 500x300x120        
  4 ADW 32015 300x200x150        
  5 ADW 33015 300x300x150        
  6 ADW 43015 400x300x150        
  7 ADW 44015 400x400x150        
  8 ADW 43020 400x300x200        
  9 ADW 44020 400x400x200        
  10 ADW 53520 500x350x200        
  11 ADW 55020 500x500x200        
  12 ADW 64020 600x400x200        
  13 ADW 66020 600x600x200        
  14 ADW 75020 700x500x200        
  15 ADW 86020 800x600x200        
  16 ADW 53525 500x350x250        
  17 ADW 64025 600x400x250 Vỏ tôn 1,2-2mm  
  18 ADW 75025 700x500x250 Cấp bảo vệ IP: 41  
  19 ADW 86025 800x600x250 Lớp cánh: 1(2) lớp cánh  
  20 ADW 64030 600x400x300        
  21 ADW 75030 700x500x300        
  22 ADW 86030 800x600x300        
  23 ADW 106030 1000x600x300        
  24 ADW 108030 1000x800x300        
  25 ADW 108040 1000x800x400        
  26 ADW 126040 1200x600x400        
  27 ADW 128040 1200x800x400        
  28 ADW 146040 1400x600x400        
  29 ADW 148040 1400x800x400        
  30 ADW 168040 1600x800x400        
  31 ADW 146050 1400x600x500        
  32 ADW 148050 1400x800x500        
  33 ADW 168050 1600x800x500        

Search/T́m kiếm sản phẩm:
Copyright © 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate