Vng bi đỡ chặn tiếp xc ( angular contact ball bearings )

                                                                                                                      

 

Vng bi đỡ chặn tiếp xc ( angular contact ball bearings )

Được thiết kế để sử dụng trong cc trường hợp c tải trọng hỗn hợp v cần một kết cấu cứng vững. Cc kiểu hai dy, c thể c phớt chặn, cho ta kết cấu đơn gian v c thể đỡ v định vị trục ở cả hai pha.Loại tiếp xc gc bốn điểm được sử dụng khi c tải dọc trục ở cả hai pha, trong khoảng khng gian hẹp. Bao gồm: Loại một dy, Loại một dy ghp cặp đi, loại hai dy, loại tiếp xc gc ở bốn điểm

 

V dụ:

 


Google Search:
Copyright 2009    Last modified: 15/12/2013

Tel: 84-4-33546799 /Hotline: 0906015449 Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn GPS location    Skype: lehiep1

Web links: http://a-d.com.vn/   tồn kho  Giải tr-relax Vng bi SKF Bạc đạn SKF SKF bearings