Vng bi cầu tự lựa hai dy (Self  aligning ball bearings 2 rows

                                                                                                                      

 

Thch hợp trong trường hợp c độ lệch trục. C thể c phớt chặn v được bi trơn sẵn, khng cần bảo dưỡng. Loại được lắp với sơ mi cn ( măng xng ) v sử dụng ổ đỡ của SKF cho bạn kết cấu lắp đặt c tnh kinh tế cao. Bao gồm: loại trống, loại c phớt chặn, loại với sơ mi cn,loại vng trong được nới rộng.
V dụ:

 

   

Google Search:
Copyright 2009    Last modified: 15/12/2013

Tel: 84-4-33546799 /Hotline: 0906015449 Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn GPS location    Skype: lehiep1

Web links: http://a-d.com.vn/   tồn kho  Giải tr-relax Vng bi SKF Bạc đạn SKF SKF bearings