Dụng cụ bơm thủy lực

                                                                                                                      

 

Dụng cụ bơm thủy lực

Bơm thủy lực 729124 - 100 MPa
 • Thch hợp cho cc cỡ đai ốc thủy lực HMV 54
 • Bnh dầu thủy lực được giao km (1 lt)
 • Hnh dạng bơm đặc biệt theo yu cầu
 • Đựng trong hộp chắc chắn

      Cc ứng dụng

 • Dng cho cc cỡ đai ốc thủy lực HMV 54E
 • Dng trong tất cả cc ứng dụng sử dụng thủy lực với p suất tối đa 100 MPa.
 
Bơm thủy lực TMJL 100 - 100 MPa
 • Thch hợp cho cc cỡ đai ốc thủy lực HMV 92E
 • Thch hợp với cc loại cảo thủy lực kiểu TMHP của SKF
 • Bnh dầu thủy lực được giao km (1 lt)
 • Đựng trong hộp chắc chắn
 • Cc ứng dụng
 • Dng cho cc cỡ đai ốc thủy lực HMV 92E
 • Dng trong tất cả cc ứng dụng sử dụng thủy lực với p suất tối đa 100 MPa
 • Dng cho cc loại cảo thủy lực kiểu TMHP
 
Bơm thủy lực TMJL 50 - 50 MPa
 • Hộp chứa dầu c dung tch lớn (dung tch 2700cm )
 • Van qu tải
 • Bnh dầu thủy lực được giao km (1 lt)
 • Đựng trong hộp chắc chắn

      Cc ứng dụng :

 • Trong cc khớp nối OK của SKF
 • Đai ốc thủy lực kch thước lớn (HMVE)
 • Dng trong tất cả cc ứng dụng sử dụng thủy lực với p suất tối đa 50 MPa
 
Bộ nn dầu dy TMJE - 300 v 400 MPa
 • Một bộ bao gồm đồng hồ p lực, hộp chứa dầu v ống p lực 2 m
 • C thể tho rời v sử dụng trực tiếp
 • Hồi dầu tự động
 • Km theo một số đầu nối

Google Search:
Copyright 2009    Last modified: 15/12/2013

Tel: 84-4-33546799 /Hotline: 0906015449 Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn GPS location    Skype: lehiep1

Web links: http://a-d.com.vn/   tồn kho  Giải tr-relax Vng bi SKF Bạc đạn SKF SKF bearings