mỡ boi tron

                                                                                                                      

 

Mỡ bôi trơn

Dăy sản phẩm mỡ bôi trơn ṿng bi của SKF bao gồm nhiều loại mỡ và nó đáp ứng hầu như tất cả các yêu cầu ứng dụng. Các loại mỡ này được phát triển dựa trên các thông tin mới nhất về bôi trơn ṿng bi và được thử nghiệm kỹ lưỡng cả trong pḥng thí nghiệm và trên hiện trường. Chất lượng của nó được SKF theo dơi một cách liên tục.

Đặc điểm kỹ thuật quan trọng nhất của mỡ SKF được cho trong bảng bên dưới cùng với bảng hướng dẫn lựa chọn mỡ nhanh chóng.

Đặc điểm kỹ thuật quan trọng nhất của mỡ SKF được cho trong bảng sau :

Hướng dẫn lựa chọn mỡ

 

Google Search:
Copyright © 2009    Last modified: 15/12/2013

Tel: 84-4-33546799 /Hotline: 0906015449 Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn GPS location    Skype: lehiep1

Web links: http://a-d.com.vn/   tồn kho  Giải trí-relax Ṿng bi SKF Bạc đạn SKF SKF bearings