Hệ thống bi trơn trung tm

                                                                                                                      

 

Hệ thống bi trơn trung tm

  • Hệ thống đơn : sử dụng dầu hay mỡ c độ đặc đến số 00
 
 
Cc phụ kiện của hệ thống
  • Hệ thống nối tiếp : sử dụng dầu hay mỡ c độ đặc đến số 2
 
 
Cc phụ kiện của hệ thống nối tiếp
  • Hệ thống kp : sử dụng dầu hay mỡ c độ đặc đến số 3
 
 
Bơm mỡ bằng động cơ điện
 
Bơm mỡ bằng kh nn
 
Bộ chia hệ thống kp
  •  Hệ thống dầu tuần hon
 
 
 
 
Bộ chia dầu

Google Search:
Copyright 2009    Last modified: 15/12/2013

Tel: 84-4-33546799 /Hotline: 0906015449 Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn GPS location    Skype: lehiep1

Web links: http://a-d.com.vn/   tồn kho  Giải tr-relax Vng bi SKF Bạc đạn SKF SKF bearings