SKF-vng bi trục cn

                                                                                                                      

 

 

Vng bi trục cn l bi trụ lăn bao gồm: vng bi trụ 2 dy đặc chủng NNU; vng bi trụ 4 dy bi NNU đặc chủng; vng bi trụ 6 dy bi NNU đặc chủng: với cc N series, NU series, NJ series, NF series, NH N series, NU loại, loại NJ, NF series, NH series, NUP series series, NUP.


Google Search:
Copyright 2009    Last modified: 15/12/2013

Tel: 84-4-33546799 /Hotline: 0906015449 Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn GPS location    Skype: lehiep1

Web links: http://a-d.com.vn/   tồn kho  Giải tr-relax Vng bi SKF Bạc đạn SKF SKF bearings