Nachi - ṿng bi-ổ lăn-bạc đạn

                                                                                                                         


Nachi-Ô bi đỡ
Nachi-Ổ đũa đỡ
Nachi-Ổ bi chặn
Nachi-Ổ đũa chặn
Nachi-Ổ lăn chuyên dụng
Nachi-Cụm ổ lăn
Nachi-Gối đỡ

Ṿng bi Nachi 
 
Excel series Radial Ball Bearings/Nachi-Ô bi đỡ Spherical Roller Thrust Bearings/Nachi-ổ đũa chặn tự lựa Thrust Roller Bearings/Nachi-ổ đũa chặn
Thrust Ball Bearings/Nachi-Ổ bi chặn Radial Roller Bearings/Nachi-Ổ đũa đỡ Bearings for Specific Application/Nachi--Ổ lăn chuyên dụng
 
Bearing Units/Nachi--Cụm ổ lăn Plummer Block Housing/Nachi--Gối đỡ  

 

Google Search:
Copyright © 2009    Last modified: 15/05/2012

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449;  Fax: 84-4-33540856  Email: sales@nachi.com.vn  GPS location  Skype: lehiep1 

Web links: http://a-d.com.vn/ SKF FAG TIMKEN  NSK IKO THK  NTN    Koyo  Car's bearing  stock