NSK - Phn loại & ứng dụng

                                                                                                                         


 Home > Vie > NSK - Phn loại& Ứng dụng  >

 
Types and features of roller bearings
  Vng bi cầu một dy rnh su
  Vng bi Magneto
  Vng bi đỡ chặn một dy
  Ổ bi ghp cặp
  Vng bi đỡ chặn hai dy
  Vng bi tiếp xc bốn điểm
  Vng bi cầu tự lựa
  Vng bi đũa
  Vng bi kim
  Vng bi cn
  Vng bi tang trống
  Vng bi chặn
  Vng bi chặn trục bi tang trống
    Cc dạng vng bi

Google Search:
Copyright 2009    Last modified: 02/12/2014

Tel: 84-4-33546799Hotline: 0906015449 Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn   Skype: lehiep1 GPS location

Web link:  http://a-d.com.vn/  tồn kho   Vng bi NSK Bạc đạn NSK NSKbearings