NSK-hàng trong kho

                                                                                                                         


Trang này dành cho nội bộ công ty & các đại lư.

Kiểm tra số lượng hàng trong kho trước khi xác nhận thời gian giao hàng:http://nsk.dyndns-server.com/nskstock/

Thời hạn giao hàng:

 + Hàng săn só trong nước: trongṿng 1 tuần.

+ Hàng nhập: 2-4 tuần.


 
Atomz search:

Google Search:
Copyright © 2009    Last modified: 15/01/2012;  comment:

Tel: 84-4-33546799Hotline: 0906015449 Fax: 84-4-33540856 Email: sales@nsk.com.vn   Skype: lehiep1 GPS location

Web link:  http://a-d.com.vn/ tồn kho ṿng bi bạc đạn bearrings