Ṿng bi khác <=> NSK

                                                                                                                         


Demo-answer

 Home > Vie > Chuyển đổi tương đương >

Chúng tôi đang xây dựng công cụ chuyển đổi - Convert Tool- và sẽ cập nhật lên trang web nhằm giúp Quư khách có thể chuyển đổi các ṿng bi thông dụng : FAFNIR/ FAG / INA / KAYDON / KOYO / MRC /NACHI /NDH / NTN / RHP /SKF / TIMKEN sang ṿng bi  NSK.

Hiện nay chúng tôi sẽ hỗ trợ qua email/fax.

Đề nghị Quư khách  download  mẫu yêu cầu và điền đày dủ thông tin: tên công ty, người liên hệ, loại ṿng bi,  số lượng ..rồi gưi qua  email  hoặc fax.

Ví dụ: Quư khách đang sử dụng ṿng bi  SKF số   6308, chúng tôi sẽ hỗ trợ miễn phí đổi sang NSK.  Xin kích vào đây xem bản  Demo-trả lời.

 


Google Search:
Copyright © 2009    Last modified: 02/12/2014

Tel: 84-4-33546799Hotline: 0906015449 Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn   Skype: lehiep1 GPS location

Web link:  http://a-d.com.vn/  tồn kho   Ṿng bi NSK Bạc đạn NSK NSKbearings