ABB robot

                                                                                                                         


Ngoài mặt hàng truyền thống là ṿng bi, công ty Công Nghệ Ánh Dương c̣n cung cấp mặt  hàng công nghệ cao là Robot do hàng ABB Thụy điển chế tạo.

Quư khách có thể truy cập  trang riêng về robot: http://abbrobot.com.vn/

 

 

ABB robot công nghiêp


 
Atomz search:

Google Search:
Copyright © 2009    Last modified: 15/01/2012;

Tel: 84-4-33546799Hotline: 0906015449 Fax: 84-4-33540856 Email: sales@nsk.com.vn   Skype: lehiep1 GPS location

Web link:  http://a-d.com.vn/ tồn kho ṿng bi bạc đạn bearrings