Home > En > NSK - Characteristics of roller bearings > Single row deep groove
Thrust Ball Bearing / Ṿng bi chặn trục
Single-Direction Thrust Ball Bearings
Ṿng bi chặn trục một hướng
Product cross-section
Double-Direction Thrust Ball Bearings
Ṿng bi chặn trục hai hướng
Product cross-section

Single-direction thrust ball bearings are composed of washer-like bearing rings with raceway grooves. The ring attached to the shaft is called the shaft washer (or inner ring) while that attached to the housing is called the housing washer (or outer ring).

In double-direction thrust ball bearings, there are three rings with the middle one (center ring) being fixed to the shaft.

There are also thrust ball bearings with an aligning seat washer beneath the housing washer in order to compensate for shaft misalignment or mounting error.

Pressed steel cages are usually used in the smaller bearings and machined cages in the larger ones.

Ṿng bi chặn trục một hướng có kết cấu bao gồm ṿng trên, ṿng dưới, và cụm con lăn - ṿng cách đặt ở chính giữa. Ṿng trên thường được lắp chặt với trục và có vai trục tựa lên để truyền lực dọc trục từ trục qua ổ. Ṿng dưới thường được lắp ghét chặt với thân ổ và tựa vào vai ổ để truyền lực dọc trục lên thân máy

Ṿng bi chặn trục hai hướng có 3 ṿng đỡ. Trong đó ṿng giữa ( ṿng trung tâm ) được gắn cố định vào trục, hai ṿng c̣n lại lắp ghép với thân ổ.

Để tăng khả năng tự lựa ( chịu sự lệch tâm trục do sai số lắp ráp) một số ṿng bi chặn trục được chế tạo với đế dưới có mặt cầu, được lắp cùng một ṿng đế khác.

Người ta thường sử dụng ṿng cách bằng théo dập trong các ổ bi nhỏ và ṿng cách đồng gia công liền khối cho các ṿng bi lớn hơn.

Kư hiệu quốc tế của ṿng bi loại này thường có 5 chữ số bắt đầu từ số 5. Ví dụ 52215


Google Search:
Copyright © 2009    Last modified: 02/12/2013

Tel: 84-4-33546799Hotline: 0906015449 Fax: 84-4-33540856 Email: sales@nsk.com.vn   Skype: lehiep1 GPS location

Web link:  http://a-d.com.vn/  tồn kho ṿng bi bạc đạn bearrings