Home > En > NSK - Characteristics of roller bearings > Tapered
Tapered Roller Bearings / Ṿng bi côn
Product cross-section Bearing part names
Bearings of this type use conical rollers guided by a back-face rib on the cone. These bearings are capable of taking high radial loads and also axial loads in one direction. In the HR series, the rollers are increased in both size and number giving the bearing an even higher load capacity.

They are generally mounted in pairs in a manner similar to single-row angular contact ball bearings. In this case, the proper internal clearance can be obtained by adjusting the axial distance between the cones or cups of the two opposed bearings. Since they are separable, the cone assemblies and cups can be mounted independently.

Depending upon the contact angle, tapered roller bearings are divided into three types called the normal angle, medium angle, and steep angle. Double-row and four-row tapered roller bearings are also available. Pressed-steel cages are generally used.

Loại ṿng bi này sử dụng con lăn côn lăn quanh các mặt dẫn côn trên ṿng trong và ṿng ngoài. Những ổ lăn này có khả năng chịu tải trọng hướng kính và hướng trục ( trên một hướng) rất cao. NSK sản xuất nhóm ṿng bi côn đặc biệt, có kư hiệu bắt đầu bằng HR, có các con lăn côn có kích cỡ và số lượng cao hơn. Do đó, có khả năng chịu tải cao hơn  các ṿng bi tiêu chuẩn.

Chúng thường được lắp thành đôi tương tự như ṿng bi cầu đỡ chặn. Trong trường hợp này có thể đạt được độ hở trong thích hợp bằng cách điều chỉnh khoảng cách hướng trục giữa ṿng trong hoặc ṿng ngoài của hai ổ bi đối nhau. Do kết cấu của ḿnh, ṿng trongvà ṿng ngoài của ṿng bi côn có thể lắp riêng biệt.

Tùy thuộc vào góc tiếp xúc, ṿng bi côn được phân chia thành 3 loại: Góc thường, góc vừa và góc sâu. Ngoài ra c̣n có ổ đũa côn 4 dẫy và 2 dăy. Ṿng cách làm bằng thép dập được sử dụng phổ biến.

Ṿng bi côn thông dụng, có thể được sản xuất theo các kích thước tiêu chuẩn hóa thuộc hệ mét hoặc inch.

Kư hiệu quốc tế của ṿng bi côn hệ mét thường có 5 chữ số được bắt đâu từ số 3. Ví dụ: 32005. 32218

 


Google Search:
Copyright © 2009    Last modified: 02/12/2013

Tel: 84-4-33546799Hotline: 0906015449 Fax: 84-4-33540856 Email: sales@nsk.com.vn   Skype: lehiep1 GPS location

Web link:  http://a-d.com.vn/  tồn kho ṿng bi bạc đạn bearrings