Home > En > NSK - Characteristics of roller bearings > Spherical thrust
Spherical Thrust Roller Bearings / Ổ bi chặn trục bi tang trống
Product cross-section
These bearings have a spherical raceway in the housing washer and barrel-shaped rollers obliquely arranged around it. Since the raceway in the housing washer is spherical, these bearings are self-aligning. They have a very high axial load capacity and are capable of taking moderate radial loads when an axial load is applied.

Pressed steel cages or machined brass cages are usually used.

Những ṿng bi loại này có mặt lăn h́nh cầu ở ṿng trên và ṿng dưới, có con lăn h́nh tăng trống được lắp nghiêng 45 độ. V́ mặt lăn là mặt cầu nên những ổ bi này có khả năng tự lựa. Chúng có thể chịu tải hướng trục rất lớn và có khả năng chịu tải hướng kính vừa phải. Người ta thường sử dụng ṿng cách gia công bằng đồng liền khối hoặc thép dập.

Kư hiệu quốc tế của loại này thường có 5 chữ số bắt đầu bằng số 29. Ví dụ: 29415, 29324


Google Search:
Copyright © 2009    Last modified: 02/12/2013

Tel: 84-4-33546799Hotline: 0906015449 Fax: 84-4-33540856 Email: sales@nsk.com.vn   Skype: lehiep1 GPS location

Web link:  http://a-d.com.vn/  tồn kho ṿng bi bạc đạn bearrings