Home > En > NSK - Characteristics of roller bearings > Single row angular contact
Single-Row Angular Contact Ball Bearings / Ổ lăn đỡ chặn một dy
Product cross-section Bearing part names
Individual bearings of this type are capable of taking radial loads and also axial loads in one direction. Four contact angles of 15, 25, 30, and 40 are available. The larger the contact angle, the higher the axial load capacity. For high-speed operation, however, the smaller contact angles are preferred. Usually, two bearings are used in duplex pairs, and the clearance between them must be adjusted properly.

Pressed steel cages are commonly used, however, for high precision bearings with a contact angle less than 30, polyamide resin cages are often used.

Ổ lăn loại ny c khả năng mảng tải hướng knh v hướng trục một pha. C bốn loại chia theo gc tiếp xc l: 15, 25, 30 v 40. Gc tiếp xc cng lớn th khả năng mảng tải hướng trục cũng tăng ln. Với những hoạt động tốc độ cao, tất nhin, cc ổ lăn c gc tiếp xc nhỏ sẽ chiếm ưu thế hơn. Thng thường, hai ổ lăn được sử dụng thnh một cặp v khe hở giữa chng được điều chỉnh cho thch hợp với yu cầu chịu tải cũng như độ cứng vững của cụm ổ trục.

Vng cch lm bằng thp dập được sử dụng phổ biến. Tuy nhin, đối với ổ bi chnh xc cao c gc tiếp xc nhỏ hơn 30 người ta sử dụng vng cch bằng nhựa plamt

K hiệu quốc tế của loại vng bi ny thường c 4 m số bắt đầu từ số 7. V dụ: 7206


Google Search:
Copyright 2009    Last modified: 02/12/2013

Tel: 84-4-33546799Hotline: 0906015449 Fax: 84-4-33540856 Email: sales@nsk.com.vn   Skype: lehiep1 GPS location

Web link:  http://a-d.com.vn/  tồn kho vng bi bạc đạn bearrings