Home > En > NSK - Characteristics of roller bearings > Needle
Needle Roller Bearings / Ṿng bi kim
Product cross-sectiom
Needle roller bearings contain many slender rollers with a length 3 to 10 times their diameter. Therefore, the ratio of the bearing outside diameter to the inscribed circle diameter is small, and they have a rather high radial load capacity.

There are numerous types available, and many have no inner rings. The drawn-cup type has a pressed steel outer ring and the solid type has a machined outer ring. There are also cage-and-roller assemblies without rings. Most bearings have pressed steel cages, but some are without cages.

 Ṿng bi kim bao gồm nhiều con lăn h́nh trụ nhỏ với chiều dài gấp 3-10 lần đường kính của chúng. Do đó, tỷ lệ giữa đường kính ngoài của ổ với đường kính đường tṛn nội tiếp rất nhỏ và chúng chịu được tải trọng hướng kính rất lớn.

Có nhiều loại khác nhau và nhiều loại trong số đó không có ṿng trong. Loại h́nh chén( draw-cup) có ṿng ngoài bằng thép dập, c̣n loại liền khối có ṿng ngoài gia công bằng máy. Có cả những thiết kế chỉ có tổ hợp con lăn và ṿng cách mà không có ṿng trong/ ngoài. Hầu hết các các ổ này có ṿng cách bằng thép dập, nhưng cũng có thiết kế không có ṿng cách.


Google Search:
Copyright © 2009    Last modified: 02/12/2013

Tel: 84-4-33546799Hotline: 0906015449 Fax: 84-4-33540856 Email: sales@nsk.com.vn   Skype: lehiep1 GPS location

Web link:  http://a-d.com.vn/  tồn kho ṿng bi bạc đạn bearrings