Home > En > NSK - Characteristics of roller bearings > Four point contact ball bearings
Four-Point Contact Ball Bearings / Vng bi tiếp xc 4 điểm
Product cross-section
The inner and outer rings of four-point contact ball bearings are separable because the inner ring is split in a radial plane. They can take axial loads in either direction. The balls have a contact angle of 35 with each ring. Just one bearing of this type can replace a combination of face-to-face or back-to-back angular contact bearings. Machined brass cages are generally used.

Vng trong v vng ngoi của loại ny c thể tch rời ring lẻ bởi v vng trong được chi nửa trn mặt phảng xuyn tm. Chng chỉ chịu được tải hướng trực từ hai hướng. Vng bi c gc truyền lực 35. Người ta thường dng một vng bi loại ny để thay thế cho hai vng bi đỡ chặn ghp gip mặt hay lưng, để chịu tải trọng dọc trục của kết cấu. Vng cch gia cng bằng đồng được sử dụng rất phổ biến.

K hiệu quốc tế của loại vng bi ny thường bắt đầu bằng cụm QJ. V dụ: QJ 206

 


Google Search:
Copyright 2009    Last modified: 02/12/2013

Tel: 84-4-33546799Hotline: 0906015449 Fax: 84-4-33540856 Email: sales@nsk.com.vn   Skype: lehiep1 GPS location

Web link:  http://a-d.com.vn/  tồn kho vng bi bạc đạn bearrings