Home > En > NSK - Characteristics of roller bearings > Double-row angular contact ball bearings
Double-Row Angular Contact Ball Bearings / Ổ bi đỡ chặn hai dy
Product cross-section
Double-row angular contact ball bearings are basically two single-row angular contact ball bearings mounted back-to-back except that they have only one inner ring and one outer ring, each having raceways. They can take axial loads in either direction.

Về cơ bản, vng bi đỡ chặn hai dy l hai vng bi đỡ chặn được ghp gip lưng vo nhau. V chng chỉ c một vng trong v một đệm ngoi, mỗi vng đều c hai mặt rnh lăn. Chng c thể chịu tải hướng trục trn cả hai hướng.

K hiệu quốc tế của loại vng bi thường c 4 chữ số bắt đầu từ số 3 hoặc 5: v dụ: 5206 ( tương đương 3206)


Google Search:
Copyright 2009    Last modified: 02/12/2013

Tel: 84-4-33546799Hotline: 0906015449 Fax: 84-4-33540856 Email: sales@nsk.com.vn   Skype: lehiep1 GPS location

Web link:  http://a-d.com.vn/  tồn kho vng bi bạc đạn bearrings