So sanh

                                                                 


So snh thng số kỹ thuật vng bi MTK với hng khc:

So snh vng bi tang trống tự lựa, m quốc tế 22222:

M số quốc tế M từng hng Kch thước Tải trọng

Tốc độ

22222   d D B C (Kn) Co (Kn) Reference speed    (rpm) Limiting speed     ( rpm)
MTK+ 22222 MBW33

(See cat. page No. 224)

110 200 53 540 700 1700 2200
SKF 22222 CC/W33 110 200 53 560 640 3000 4000
FAG 22222-E1 110 200 53 550 600 3000 4000
NTN 22222B 110 200 53 410 570 1600 (grease) 2400 (oli)

 

So snh vng bi cầu, m quốc tế 6210ZZ:

M số quốc tế M từng hng Kch thước Tải trọng

Tốc độ

6210ZZ   d D B C (Kn) Co (Kn) Reference speed    (rpm) Limiting speed     ( rpm)
MTK+ 6210 2RSN

( See cat. page No. 95)

50 90 20 35.1 23.1 4500 (grease)  
SKF 6210-2Z 50 90 20 23.2 31.7 8000 15000
FAG 6210-2z 50 90 20 24.2 39 8200 9000
NTN 6210-ZZ 50 90 20 23.2 35 7000 ( grease) 8300 (oil)

 


Google Search:
Copyright 2009    Last modified: 15/01/2014

Web: http://a-d.com.vn/  Email: sales@a-d.com.vn;  Skype: lehiep1 

Vietnam: Tel: 84-4-33546799Hotline: 0986354152;   Fax: 84-4-33540856