MTK-Bi cầu rănh sâu

                                                                 


Ṿng bi bạc đạn MTK-Bỉ (EU)

Ṿng bi cầu rănh sâu

Tiêu chuẩn: ISO, DIN, BS

Ổ bi rănh sâu là ṿng bi đa năng, tự duy tŕ với các ṿng ngoài và trong đặc cùng các kết cấu bi và khung. Các sản phẩm này có thiết kế đơn giản, vận hành bền và dễ bảo dưỡng; có hai loại thiết kế là thiết kế một dăy và thiết kế hai dăy và có hai phiên bản là mở và kín. Do có sử dụng công nghệ sản xuất, các ṿng bi hở vẫn có thể có các chỗ lơm được tiện trên ṿng ngoài cho các vành đệm hoặc các vành chắn. Nhờ mô men xoắn có ma sát thấp, các sản phẩm này rất phù hợp cho các tốc độ cao.

H́nh ảnh ṿng bi cầu MTK:

Bản vẽ ṿng bi cầu H́nh ảnh ṿng bi cầu Catalo ṿng bi cầu
 

Một số ṿng bi cầu thông dụng:

Bearing No. Net Weight Bearing No. Net Weight Bearing No. Net Weight Bearing No. Net Weight Bearing No. Net Weight
MF 128 2Z 0.001 R 10 0.030 RLS 11 2RS 0.333 1601 2RS 0.005 603 0.001
MF 95 2Z 0.001 R 10 2RS 0.035 RLS 4 2RS 0.037 1602 DC 0.009 603 2RS 0.001
MR 104 2Z 0.001 R 10 2Z 0.035 RLS 4 2Z 0.037 1603 2RS 0.010 603 2Z 0.001
MR 105 2Z 0.001 R 12 2RS 0.066 RLS 5 2RS 0.059 1605 2RS 0.012 604 0.002
MR 106 2Z 0.001 R 12 2Z 0.069 RLS 6 2RS 0.109 1606 2RS 0.010 604 2RS 0.002
MR 115 2Z 0.002 R 14 0.078 RLS 6 2Z 0.109 1607 2RS 0.010 605 2RS 0.004
MR 126 2Z 0.002 R 14 2RS 0.102 RLS 7 2RS 0.116 1614 2RS 0.021 605 2Z 0.004
MR 128 2Z 0.001 R 14 2Z 0.102 RLS 7 2Z 0.116 1620 2RS 0.050 606 0.006
MR 148 2Z 0.002 R 16 0.085 RLS 8 2RS 0.169 1621 2RS 0.048 606 2RS 0.006
MR 52 0.000 R 16 2RS 0.085 RLS 9 2RS 0.219 1630 2RS 0.065 606 2Z 0.006
MR 63 2Z 0.010 R 16 2Z 0.112 RMS 4 2RS 0.100 1633 2RS 0.070 607 0.007
MR 85 2Z 0.000 R 18 2Z 0.090 RMS 7 0.204 1635 DC 0.092 607 2RS 0.007
MR 95 2Z 0.001 R 20 2Z 0.128 SB 22205 W33 SS 0.165 1641 DC 0.141 607 2RS/C3 0.007
    R 22 2RS 0.162 SS-4203 2RS 0.088 16001 2RS 0.023 607 2Z 0.007
    R 3 2Z 0.005 SS-4206 2RS 0.257 16002 0.037 607 2Z/C3 0.007
    R 3 2Z-W5/32 0.003 SS-FR 6 2Z 0.012 16002 2RS 0.037 607 Z 0.007
    R 3 A 2Z 0.010 SS-MF 84 0.000 16002 2Z 0.037 608 2RS/C2 0.012
    R 4 2RS 0.004 SS-MR 105 2Z 0.001 16003 0.040 608 2RS/C3 0.012
    R 4 2Z 0.005 SS-MR 115 2RS 0.002 16003 2RS 0.040 608 2Z 0.012
    R 6 0.011 SS-MR 115 2Z 0.002 16003 2Z 0.040 608 2Z/C3 0.012
    R 6 2RS 0.012 SS-R 144 2Z-Abec 5 0.003 16004 0.050 608 RS 0.012
    R 6 2Z 0.012 SS-R 6 2Z 0.012 16004 2RS 0.050 608 Z 0.012
    R 8 0.019     16004 2Z 0.050 609 0.014
    R 8 2RS 0.023     16004 Z 0.050 609 2RS 0.014
    R 8 2Z 0.023     16005 0.058 609 2Z 0.014
            16005 2RS 0.058 609 2Z/C3 0.014
            16005 2Z 0.058 6000 0.020
            16005 C3 0.058 6000 2RS 0.020
            16006 0.087 6000 2RS/C3 0.020
            16006 2RS 0.087 6000 2Z 0.020
            16006 2Z 0.087 6000 2Z/C3 0.020
            16006 C3 0.087 6000 C3 0.020
            16007 0.111 6000 Z 0.020
            16007 2RS 0.111 6001 0.022
            16007 2Z 0.111 6001 2RS 0.022
            16008 0.130 6001 2RS/C3 0.022
            16008 2RS 0.130 6001 2Z 0.022
            16008 2Z/C3 0.130 6001 2Z/C3 0.022
            16008 C3 0.130 6001 2Z-NR 0.022
            16009 0.170 6001 RS 0.022
            16009 2Z 0.170 6001 Z 0.022
            16010 0.179 6002 0.031
            16010 2RS 0.179 6002 2RS 0.031
            16010 2Z 0.179 6002 2RS/C3 0.031
            16010 C3 0.179 6002 2RS-NR 0.031
            16011 0.260 6002 2Z 0.031
            16012 0.280 6002 2Z/C3 0.031
            16013 0.298 6002 2Z-NR 0.031
            16014 0.433 6002 C3 0.031
            16015 0.456 6002 RS 0.031
            16016 0.600 6002 Z/C3 0.031
            16017 0.630 6003 0.042
            16018 0.850 6003 2RS 0.042
            16020 0.929 6003 2Z 0.042
            16020 C3 0.929 6003 2Z/C3 0.042
            16021 1.200 6003 2Z-NR 0.042
            16021 C3 1.200 6003 Z 0.042
            16022 1.460 6004 0.070
            16024 1.700 6004 2RS 0.070
            16026 2.500 6004 2RS/C3 0.070
            16028 2.700 6004 2RS-HT150 0.070
            16030 3.400 6004 2Z 0.070
            16030 C3 3.400 6004 2Z/C3 0.070
            16032 M 3.600 6004 2Z/EMQ 0.070
            16034 M 5.700 6004 2Z/P63EL 0.070
            16034 M/C3 5.700 6004 C3 0.070
            16036 C3-S0 7.000 6004 RS 0.070
            16036 M 7.000 6004 Z 0.070
            16038 M 7.900 6005 0.086
            16040 9.000 6005 2RS 0.086
            16040 M 9.000 6005 2RS/C3 0.086
            16044 C3 13.400 6005 2Z 0.086
            16044 M 13.400 6005 2Z/EMQ 0.086
            16052 M 22.300 6005 2Z-NR 0.086
            16056 M 23.000 6005 C3 0.086
            16060 M 32.000 6005 NR 0.086
            16068 M 45.000 6005 RS 0.086
            16100 2RS 0.020 6005 Z 0.086
            16100 2Z 0.020 6005 ZV 0.086
            16101 2RS 0.026 6006 0.129
            16101 2Z 0.026 6006 2RS/DL-Greased70/80% 0.129
            1726200 2RS 0.032 6006 2Z 0.129
            1726201 2RS 0.037 6006 2Z/C3 0.129
            1726202 2RS 0.045 6006 2Z/P63 0.129
            1726203 2RS 0.065 6006 NR 0.129
            1726204 2RS 0.110 6006 RS 0.129
            1726207 2RS 0.270 6006 Z 0.129
            1726208 2RS 0.360 6007 0.164
            1726210 2RS 0.429 6007 2RS 0.164
            203 KRR-AH02 0.070 6007 2RS/C3 0.164
                6007 2RS-NR 0.164
                6007 2Z 0.164
                6007 2Z/C3 0.164
                6007 2Z-NR/P63 0.164
                6007 C3 0.164
                6007 NR/P63 0.164
                6008 0.210
                6008 2RS 0.210
                6008 2RS/C3 0.210
                6008 2Z 0.210
                6008 2Z/C3 0.210
                6008 2Z-NR/C3 0.210
                6008 NR/P63 0.210
                6008 Z 0.210
                6009 0.261
                6009 2RS 0.261
                6009 2RS/C3 0.261
                6009 2Z 0.261
                6009 2Z/C3 0.261
                6009 C3 0.261
                6009 N 0.261
                6009 Z 0.261
                6010 0.260
                6010 2RS 0.260
                6010 2RS-NR 0.260
                6010 2Z 0.260
                6010 2Z/C3 0.260
                6010 2Z/C3-S1 0.260
                6010 NR 0.260
                6010 RS 0.260
                6010 Z 0.260
                6011 0.390
                6011 2RS 0.390
                6011 2Z 0.390
                6011 2Z/C3 0.390
                6011 2Z-NR/C3 0.390
                6011 C3 0.390
                6011 NR/C3 0.390
                6011 Z 0.390
                6012 0.420
                6012 2RS 0.420
                6012 2RS/C3 0.420
                6012 2Z 0.420
                6012 2Z/C3 0.420
                6012 C3 0.420
                6013 0.440
                6013 2RS 0.440
                6013 2RS/C3 0.440
                6013 2Z 0.440
                6013 C3 0.440
                6013 N 0.440
                6013 NR 0.440
                6013 Z 0.440
                6014 0.600
                6014 2RS 0.600
                6014 2Z 0.600
                6014 C3 0.600
                6014 M/C3 0.600
                6014 N 0.600
                6015 0.640
                6015 2RS 0.640
                6015 2RS/C3 0.640
                6015 2Z 0.640
                6015 2Z/C3 0.640
                6015 C3 0.640
                6015 M/C3 0.640
                6015 Z 0.640
                6016 0.850
                6016 2RS 0.850
                6016 2RS/C3 0.850
                6016 2Z 0.850
                6016 2Z/C3 0.850
                6016 C3 0.850
                6016 Z 0.850
                6017 0.890
                6017 2RS 0.890
                6017 2Z 0.890
                6017 C3 0.890
                6017 Z 0.890
                6018 1.160
                6018 2RS 1.160
                6018 2RS/C3 1.160
                6018 2RS/C4 1.160
                6018 2Z 1.160
                6018 C4 1.160
                6019 1.200
                6019 2RS 1.200
                6019 2Z 1.200
                6019 C3 1.200
                6020 1.250
                6020 2Z 1.250
                6021 1.600
                6021 2RS/C3 1.600
                6021 2Z 1.600
                6022 1.950
                6022 2RS 1.950
                6022 2RS/C3 1.950
                6022 2Z 1.950
                6022 M/C3 1.950
                6024 2.090
                6024 2RS 2.090
                6024 2Z 2.090
                6024 C3 2.090
                6024 Z 2.090
                6026 3.250
                6026 2Z/C3 3.250
                6026 C3 3.250
                6028 3.350
                6028 2RS 3.350
                6028 C3 3.350
                6028 Z 3.350
                6030 2RS 4.750
                6030 2Z 4.750
                6030 M/C3 4.750
                6030 M/C4 4.750
                6032 6.260
                6032 2RS 6.260
                6032 2Z 6.260
                6032 C3 6.260
                6032 M/C3 5.928
                6034 7.090
                6036 10.500
                6036 C3 10.500
                6038 10.600
                6038 C3 10.600
                6040 13.100
                6040 M 14.290
                6048 M 20.086
                6048 M/C3 20.086
                6052 M 29.800
                6052 M/C3 29.800
                6056 M 31.000
                6056 M/C3 31.000
                6060 M 43.800
                6068 M 64.100
                60/28 2RS 0.096
                61700 2RS 0.002
                61700 2Z 0.002
                61701 2RS 0.002
                61701 2Z 0.002
                61702 2RS 0.002
                61702 2Z 0.002
                61703 2RS 0.002
                61703 2Z 0.002
                61704 2Z 0.002
                61705 2RS 0.002
                61705 2Z 0.002
                61706 2RS 0.010
                61706 2Z 0.010
                61707 2RS 0.018
                61707 2Z 0.018
                61708 2RS 0.028
                61708 2Z 0.028
                61800 2RS 0.005
                61800 2Z/C3 0.005
                61801 0.006
                61801 2RS 0.006
                61801 2Z 0.006
                61801 2Z/C3 0.006
                61802 0.007
                61802 2RS 0.007
                61802 2RS/C3 0.007
                61802 2Z 0.007
                61803 0.009
                61803 2RS 0.009
                61803 2RS-Chev.SRI.2 0.009
                61803 2Z 0.009
                61803 2Z/C3 0.009
                61804 0.020
                61804 2RS 0.020
                61804 2Z 0.020
                61805 2RS 0.022
                61805 2RS/C3 0.022
                61805 2Z 0.022
                61805 2Z/C3 0.022
                61805 EMQ 0.022
                61806 0.027
                61806 2RS 0.027
                61806 2RS/C3 0.027
                61806 2Z 0.027
                61806 2Z/C3 0.027
                61807 2RS 0.031
                61807 2Z 0.031
                61808 0.034
                61808 2RS 0.034
                61808 2Z 0.034
                61809 2RS 0.043
                61809 2Z 0.043
                61810 0.057
                61810 2RS 0.057
                61810 2Z 0.057
                61811 2RS 0.083
                61811 2Z 0.083
                61812 0.120
                61812 2RS 0.120
                61812 2Z 0.120
                61813 0.130
                61813 2RS 0.130
                61813 2Z 0.130
                61814 0.160
                61814 2RS 0.160
                61814 2Z 0.160
                61815 2RS 0.160
                61815 2Z 0.160
                61816 2RS 0.160
                61816 2Z 0.160
                61817 2RS 0.290
                61817 2Z 0.290
                61818 2RS 0.300
                61818 2Z 0.300
                61819 0.295
                61819 2RS 0.295
                61819 2Z 0.295
                61820 0.310
                61820 2RS 0.310
                61820 2Z 0.310