MTK-vong bi

                                                                 


MTK-Bi cầu rnh su
MTK-Bi cầu tự lụa
MTK-Bi tiếp xc gc
mtk-Bi dua
MTK-Bi kim
MTK-Bi tang trống tự lựa
MTK-Vng bi tang trống chặn
MTK-bi dua con
MTK-Bi t
MTK-Phụ kiện
MTK-Khớp cầu
MTK-Bạc
MTK-Gối đỡ
MTK-Gối đỡ 2 nửa

   Home > Viet >
MTK-Bi cầu rnh su MTK-Bi cầu tự lụa MTK-Bi tiếp xc gc
MTK-Bi đũa MTK-Bi kim MTK-Bi tang trống 2 dẫy tự lựa
MTK-Vng bi tang trống chặn MTK-Bi đũa cn MTK-Bi t
MTK-Phụ kiện MTK-Khớp cầu MTK-Bạc
     

 

 

MTK-Gối đỡ MTK-Gối đỡ 2 nửa  
     

Cc loại vng bi bạc đạn MTK:

1 Deep groove bearings Vng bi cầu
2 Self-aligning ball bearings Vng bi cầu tự lụa
3 Angular contact ball bearings Vng bi tisp xc gốc ( đỡ chặn)
4 Cylindrical roller bearings Vng bi đũa
5 Needle roller bearings Vng bi kim
6 Spherical roller bearings Vng bi tang trống 2 dẫy   tự lụa
7 Vng bi tang trống chặn Spherical Roller Thrust Bearings
8 Tapered roller bearings Vng bi cn
9 Thrust ball bearings  Vng bi t
10 Bearings accessories Phụ kiện
11 Spherical plain bearings and rod ends Khớp cầu & ti nối
12 Linear ball bushings Bạc bi
13 Pillow blocks Gối đỡ
14 Plummer blocks Gối đỡ 2 nửa

Google Search:
Copyright 2009    Last modified: 15/01/2014

Web: http://a-d.com.vn/  Email: sales@a-d.com.vn;  Skype: lehiep1 

Vietnam: Tel: 84-4-33546799Hotline: 0986354152;   Fax: 84-4-33540856