4 cores Cu

                                      


www.a-d.com.vn > Sản phẩm > Điện - Tự động hóa > Dây và cáp điện > 4C boc >

CÁP ĐỒNG 4 LƠI BỌC

 

STT Mặt cắt danh định Cấu trúc Chiều dày cách điẹn XLPE Chiều dày vỏ bọc PVC Điện trở suất DC Điện trở suất cách điện Điện áp thử Chiều dài đóng gói
  mm2 No./mm mm mm Ω/km MΩ/km kV/5min m
1 4x1.5 7/0.52 0.7 1.8 12.1 10 3.5 200
2 4x2.5 7/0.67 0.7 1.8 7.41 10 3.5 200
3 4x4 7/0.83 0.7 1.8 4.61 10 3.5 200
4 4x6 7/1.05 0.7 1.8 3.08 10 3.5 1500
5 4x10 7/1.35 0.7 1.8 1.83 10 3.5 1000
6 4x16 7/1.70 0.7 1.8 1.15 10 3.5 1000
7 4x25 7/2.13 0.9 1.8 0.727 10 3.5 1000
8 4x35 7/2.51 0.9 1.8 0.524 10 3.5 1000
9 4x50 19/1.82 1 2 0.387 10 3.5 1000
10 4x70 19/2.13 1.1 2.1 0.268 10 3.35 1000
11 4x95 19/2.51 1.1 2.3 0.193 10 3.5 1000
12 4x120 37/2.01 1.2 2.4 0.153 10 3.5 500
13 4x150 37/2.25 1.4 2.6 0.124 10 3.5 500
14 4x185 37/2.51 1.6 2.8 0.099 10 3.5 500
15 4x240 37/2.84 1.7 3 0.075 10 3.5 250

Search/T́m kiếm sản phẩm:
Copyright © 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate