2000 series

                                      


2031L1/2A 2031L1/2A
1 Gang 1 Way Switch
Cng tắc đơn 1 chiều
3031L2/3A 3031L2/3A
1 Gang 2 Way Switch
Cng tắc đơn 2 chiều
2032L1/3A 2032L1/3A
2 Gang 1 Way Switch
Cng tắc đi 1 chiều

 

2032L2/3A 2032L2/3A
2 Gang 2 Way Switch
Cng tắc đi  2 chiều
2033L1/2A 2033L1/2A
3 Gang 1 Way Switch
Cng tắc ba 1 chiều
2033L2/3A 2033L2/3A
3 Gang 2 Way Switch
Cng tắc ba 2 chiều
2031L2/4NA 2031L2/4NA
1 Gang 2 Way Switch Neon
Cng tắc đơn 2 chiều c đn bo neon
2032L2/4NA 2032L2/4NA
2 Gang 2 Way Switch Neon
Cng tắc đi  2 chiều c đn bo neon
2033L2/4NA 2033L2/4NA
3 Gang 2 Way Switch Neon
Cng tắc ba 2 chiều c đn bo neon
2031LBPRA 2031LBPRA
1 Way Bell Press Switch Marked Bell Symbol
Cng tắc nhấn chung 1 chiều c biểu tượng chung
2000 WE 2000 WE
White Electric Colour Surround
Mặt viền đơn mu trắng
2000 (Colour) 2000 (Colour)
 
2031VHGA 2031VHGA
1 Gang Plate
Mặt 1 lỗ
2032VHGA 2032VHGA
2 Gang Plate
Mặt 2 lỗ
2033VHGA 2033VHGA
3 Gang Plate
Mặt 3  lỗ
2034VHGA 2034VHGA
4 Gang Plate
Mặt 4 lỗ
2035VHGA 2035VHGA
5 Gang Plate
Mặt 5  lỗ
2036VHGA 2036VHGA
6 Gang Plate
Mặt 6 lỗ
2031VX 2031VX
Blank Plate
Mặt nạ trơn
2426USGA 2426USGA
Single With Safety Shutter
Ổ cắm đơn 2 chấu 16
2426US2GA 2426US2GA
Duplex With Safety Shutter
Ổ cắm đi 2 chấu 16A
2426USXGA 2426USXGA
Single With Safety Shutter + 1 Switch Aperture
Ổ cắm đơn 2 chấu 16A v 1 lỗ
2426USXXGA 2426USXXGA
Single With Safety Shutter + 2 Switch Aperture
Ổ cắm đơn 2 chấu 16A v 2 lỗ
2426UESGA 2426UESGA
Single With Safety Shutter
Ổ cắm đơn 3 chấu 16A
2426UES2/TGA 2426UES2/TGA
Duplex With Safety Shutter
Ổ cắm đi 3 chấu 16A
2426UESXGA 2426UESXGA
Single With Safety Shutter + 1 Switch Aperture
Ổ cắm đơn 3 chấu 16A v 1 lỗ
2426UESXXGA 2426UESXXGA
Single With Safety Shutter+ 2 Switch Aperture
Ổ cắm đơn 3 chấu 16A v 2 lỗ
 

Search/Tm kiếm sản phẩm:
Copyright 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate